Skanskassa pilotoidaan Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa Väestöliitto tukee yrityksen perheystävällisyyden toteuttamista ja kehittämistä erilaisin menetelmin.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa Väestöliitto tukee yrityksen perheystävällisyyden toteuttamista ja kehittämistä erilaisin menetelmin. Skanska on mukana Perheystävällinen työpaikka -ohjelman pilotointivaiheessa 2016−2017.

”Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Perheystävällisyys tarkoittaa työelämässä sekä asenteita että tekoja, joilla on myönteisiä vaikutuksia perheiden arkeen ja hyvinvointiin. Pilottiohjelmassa Väestöliitto ohjaa organisaatiota kehittämiskohtien tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja erilaisten ratkaisujen löytämisessä”, kertoo Perheystävällinen työpaikka -ohjelman erityisasiantuntija Anna Kokko.

”Lähdimme mukaan Väestöliiton käynnistämään pilottiin, koska tämä sopii hyvin osaksi työhyvinvointimme edistämistä. Hanke istuu luontevasti myös monimuotoisuustyöhömme, jossa yhtenä tavoitteena on naisten urakehityksen tukeminen ja naisten osuuden lisääminen työmaatehtävissä. Asiaa kartoitettaessa ovat nousseet esiin työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät haasteet erityisesti työmaatehtävissä”, kertoo Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä.

Lue lisää

Katso kaikki