Skanskan tulos Suomessa ja Virossa 2008

Skanskan kokonaistulos Suomessa ja Virossa kääntyi tappiolliseksi. Tulokseen vaikuttivat etenkin maa-alueiden ja asuntohankkeiden alaskirjaukset sekä mittava tappiollinen väylähanke. Talonrakentaminen Suomessa teki vahvasti voitollisen tuloksen.
Tiedotteessa kokonaisluvut ovat suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisia ja pro forma -muodossa, jolloin ne kuvaavat Skanskan liiketoimintaa Suomessa ja Virossa. Rakentamispalveluiden ja asuntoprojektikehityksen erilliset luvut noudattavat Skanska AB:n konsernitilinpäätöstä, jolloin esimerkiksi asuntoprojektikehityksessä ei ole huomioitu suomalaisia, kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisia oikaisuja koskien perustajaurakointia. Suluissa on vuoden 2007 luvut.
Skanskan rakentamispalveluista Suomessa ja Virossa vastaa Skanska Oy tytäryhtiöineen ja asuntoprojektikehityksestä Skanska Kodit Oy, joka on osa pohjoismaista asuntoprojektikehitysyksikköä (Skanska Residential Development Nordic). Skanskan toimitilaprojektikehityksen Suomen luvut Skanska AB raportoi osana pohjoismaista Skanska Commercial Development Nordic -yksikköä ja elinkaarihankkeiden luvut osana Skanska Infrastructure Development -yksikköä.Liikevaihto oli 1036,7 milj. euroa (1140,1). Tulos ennen korkoja, veroja ja goodwill-poistoja (EBITA) oli -27,5 milj. euroa (57,1) eli -2,6 % (5,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli -30,3 milj. euroa (54,4). Liikevoittoprosentti oli -2,9 % (4,8 %). Tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto oli -6,9 % (16,3 %). ROCE oli -10,7 % (21,8 %). Omavaraisuusaste oli 31,5 % (41,2 %).
Rahoitus ja kassavirta: Likviditeetti oli koko tilikauden hyvä. Tilinpäätöshetkellä korollista vierasta pääomaa oli 218,5 milj. euroa (132,1). Tulouttamaton tilauskanta vuoden 2008 lopussa oli 527,1 milj. euroa (801,0). Saadut tilaukset olivat yhteensä 694,0 milj. euroa (1057,2).
Henkilöstömäärä oli vuoden 2008 lopussa Suomessa ja Virossa 2907 henkilöä (3353).

Muutoksia rakenteessa 2008

Rakennus Vuorenpää Oy fuusioitiin Skanska Talonrakennus Oy:hyn 1.1.2008. Yhtiön toiminta jatkuu osana Skanska Talonrakennuksen Länsi-Suomen yksikköä.
Skanska Infra Oy hankki Tecri Oy:n mittausliiketoiminnan ja siihen liittyvän kaluston 27.2.2008.
Talotekniikka-yksikön LVI-huoltotoiminnan liiketoiminta myytiin 29.2.2008.

Rakentamispalvelut (BU Skanska Finland, Skanska Oy)

Liikevaihto 976,7 milj. euroa (1054,1)
EBITA 2,4 milj. euroa (42,8)
% liikevaihdosta 0,2 % (4,1)
Sidottu pääoma ka. 33,6 milj. euroa (42,3)
ROCE, % 8,5 % (122,4)

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki kommentoi rakentamispalveluiden tulosta:

�?�Tuloksemme oli hyvin kaksijakoinen: Suomessa teimme talonrakentamisessa erinomaisen tuloksen, mutta infrarakentaminen oli raskaasti tappiollista. Tappioiden pääsyynä oli yksittäinen suuri väylähanke. Virossa talonrakentamisen tulos oli tyydyttävä ja infrarakentamisen tappiollinen.�?�

�?�Saatujen tilausten määrä oli neljänneksen pienempi kuin edellisvuonna. Meillä on tällä hetkellä käynnissä vielä melko runsaasti hankkeita, mutta tämän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle tarvitsemme paljon uusia tilauksia pitääksemme tuotantovolyymimme nykyisellä tasolla. Tarjottavia hankkeita on yhä aika mukavasti.”

”Olemme panostaneet merkittävästi tuottavuutemme, hankintatoimemme ja asiakaspalvelumme tehostamiseen. Nyt onkin aika ottaa kaikki hyöty irti näistä kilpailukykyämme lisäävistä toimistamme.”

”Jatkamme myös tinkimätöntä työtämme työturvallisuutemme parantamiseksi. Tapaturmataajuutemme laski viime vuonna jo alle kahdenkymmenen, kun se on suomalaisessa rakennusteollisuudessa keskimäärin 80.” Tapaturmataajuus ilmaisee vähintään yhden päivän poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohden.

Talonrakentamisessa vuonna 2008 valmistuneita kohteita olivat mm. Kiinteistö Oy Antinkatu 32 Helsingissä, elokuva- ja vapaa-ajankeskus Sello Rex Espoossa, Luolavuoren koulun laajennus Turussa, Porin Prosessivoiman voimalaitos, Tampereen linja-autoaseman peruskorjaus, Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennus Joensuussa ja Imatran kylpylän laajennus. Skanska rakensi useita palvelutaloja, esimerkiksi Hopeakotkan Espooseen ja Karjarannan palvelutalot Poriin. Eri puolille Suomea valmistui kaupan tiloja, esimerkiksi Kodin Terra Poriin sekä K-citymarketit Jämsään ja Kuopioon.

Parhaillaan rakenteilla on esimerkiksi Koivukylän K-citymarket-keskus Vantaalla, Kannelmäen Prisma, Lintulahden toimitalo ja Docrateen syöpäklinikka Helsingissä, Vanttilan koulu Espoossa, Henrikin kirkon laajennus Turussa, Technopolis Hermia 15 ja Technopolis Yliopistonrinteen ensimmäinen vaihe Tampereella, Moventas Wind Oy:n tuuliturbiinivaihdetehdas Jyväskylässä, Kristiinankaupungin uimahalli, Postikeskus Kuopiossa sekä Rajavillen elementtitehdas ja kaupungintalon peruskorjaus Oulussa.

Vuonna 2008 Skanskan rakentamien valmistuneiden asuntojen määrä oli 3019 (2619). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 1694 asuntoa (3271). Ulkoisina asiakkaina asuntorakentamisessa olivat mm. Sato-Rakennuttajat Oy, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Asuntosäätiö, Avara ja TA-Asumisoikeus Oy.

Maa- ja ympäristörakentamisen kohteista valmistuivat mm. Teollisuuskadun ja Konepajan alueen muutos- ja kunnostustyöt Helsingissä, E18 Muurla-Lohja-moottoritien Muurla-Lahnajärvi-osuus, Valtatie 2:n perusparannus Helsingin ja Porin välillä sekä laajat tienpäällystysurakat Oulun, Lapin ja Savo-Karjalan tiepiireille.

Rakenteilla ovat mm. Käpylä-Tilkka-yhteiskäyttötunneli Helsingissä, Crusellin silta Helsingin Ruoholahdessa ja Mussalon jätevedenpuhdistamo Kotkassa. Skanska vastaa myös päällystettyjen teiden ylläpidosta Oulun alueella 2007-2016.

E18 Muurla-Lohja -moottoritien viimeinen osuus avattiin liikenteelle tammikussa 2009. Kolmessa vuodessa rakennettu tie toteutettiin elinkaarimaalilla. Palveluntuottaja Tieyhtiö Ykköstie Oy on rahoittanut, rakennuttanut ja huoltaa 51 km pitkän moottoritieosuuden Muurlasta Lohjalle. Skanska omistaa tieyhtiöstä 41 prosenttia. Lisäksi Skanska on ollut toisena osapuolena tien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavassa työyhteenliittymässä.

Virossa valmistui mm. Tallinnan lentokentän laajennus, Loopealsen asuinalue Tallinnan kaupungille ja Tarton sairaalan laajennus.

Rakenteilla on Rocca al Maren kauppakeskuksen saneeraus ja laajennus, Meriton Spa -hotellin laajennus ja Uus-Sakalan viihdekeskus Tallinnassa, Aserin ja Vanakylän tuulivoimaloiden maarakennustyöt ja betonitornit sekä Haapsalun kulttuurikeskuksen peruskorjaus.

Asuntoprojektikehitys (Skanska Kodit Oy)
Liikevaihto 89,9 milj. (134,9)
EBITA -29,5 milj. (13,6)
% liikevaihdosta -32,8 % (10,1)
Sidottu pääoma ka. 153,5 milj. (118,1)
ROCE, % -19,5 % (11,9)

Toimitusjohtaja Markus Heino kommentoi Skanska Kotien tulosta:
�?�Vuonna 2008 Skanska Kotien volyymi väheni merkittävästi ja tulos painui tappiolliseksi. Valtaosa tappioista johtuu alaskirjauksista, joita teimme maa-alueiden ja myymättömien asuntojen arvioidun markkina-arvon alenemisen vuoksi.�?�
�?�Vaikka asuntokauppa hidastui viime vuonna selvästi ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä kasvoi, ei uusien asuntojen tarve ole poistunut. Asuntomme ovat enimmäkseen kasvukeskuksissa, joissa rakenteelliset kysyntätekijät ovat yhä olemassa. Tässä markkinatilanteessa pyrimme aktiivisesti hyödyntämään osaa tonteistamme myös vuokra-asunto- ja asumisoikeushankkeisiin.�?�
Vuonna 2008 asuntoprojektikehityksessä valmistui 1453 myytävää asuntoa (1900). Uusia asuntoja aloitettiin 671 (1365). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 756 asuntoa (1538). Vuonna 2008 myytiin 777 asuntoa (1258). Vuoden vaihteessa oli myymättä 529 (239) asuntoa.
Skanska Kotien aluekehityshankkeiden suunnittelu ja rakentaminen jatkui eri puolilla Suomea. Tampereella valmistui Pyhäjärven rantaan Härmälänrannan aloituskohde As. Oy Satamawouti. Oulussa Uuteen Alppilaan valmistui yksi kohde lisää, As. Oy Alppikartano. Turun Veturipuiston uusi valmistunut kohde oli As. Oy Topparoikka. Jyväskylän Lutakkoon valmistui näyttävä maamerkki, As. Oy Horisontti.
Kuopiossa As. Oy Kuopion Keilanpurjeen rakentaminen käynnistyi osana Saaristokaupunkihanketta. Tampereella uudessa Ratinanrannan korttelissa käynnistyi As. Oy Ratinanrannan Aallottaren rakentaminen. Helsingissä valmistui Radiokadun uuden korttelin ensimmäinen kohde, As. Oy Helsingin Kide, jonka naapurissa on rakenteilla seuraava yhtiö As. Oy Helsingin Ula. Kauppakeskus Sellon ja Leppävaaran aseman läheisyyteen on rakenteilla 21-kerroksinen As. Oy Espoon Leppävaaran Torni.
Skanskan rivitalokokonaisuus As. Oy Kaarinan Katariinanniitty valittiin Kaarinan kaupungissa vuoden 2008 rakennushankkeeksi.
Vuonna 2008 ratkenneen Europan 9 -arkkitehtikilpailun pohjalta jatkuu suunnittelu Kotkan Hovinsaaressa sekä Vantaan Leinelässä yhdessä Kotkan ja Vantaan kaupunkien kanssa. Skanska on lähes kymmenen vuoden ajan ollut tukemassa nuorille eurooppalaisille arkkitehdeille suunnattuja Europan-kilpailuja.

Lue lisää

Katso kaikki