Skanskan Tulevaisuuden työympäristö -barometri 2006: Laadukkaiden toimitilojen kysyntä kasvussa

Työntekijöiden määrän odotettu kasvu näkyy myös tilatarpeen kasvuna. Muutos viime vuodesta on selkeä – yritykset panostavat edelleen tilatehokkuuteen, mutta nyt myös neliömäärien ennakoidaan kasvavan. Jopa neljännes yrityksistä suunnittelee muuttoa seuraavien kolmen vuoden aikana.

Muuttoaikeiden taustalla on paitsi yritysten kasvava lisätilan tarve, myös muutokset tilojen toiminnallisissa ja laadullisissa tarpeissa sekä preferensseissä. Yritykset arvostavat yhä enemmän laadukkaita ja muunneltavissa olevia toimitiloja sekä kiinteistöjä, joissa palvelut vastaavat yrityksen tarpeita.

Tulokset käyvät ilmi Tulevaisuuden Työympäristö -barometristä, jonka KTI Kiinteistötieto Oy teki tammikuussa 2006 Skanskan toimeksiannosta nyt jo toisen kerran.

Barometrin mukaan toimitilamarkkinoita leimaa yhä vahvempi optimistisuus. Yritykset uskovat kasvuun sekä työntekijöiden että tarvittavien neliöiden määrässä, ja yhä useampi yritys harkitsee muuttoa uusiin toimitiloihin. Noin neljännes vastanneista yrityksistä on melko varmasti tai aivan varmasti muuttamassa seuraavan kolmen vuoden aikana. Muutos edellisen vuoden tutkimustuloksiin on tässä varsin selkeä.

Suosituimmiksi alueiksi barometri paljastaa Helsingin ydinkeskustan ja kantakaupungin. Muutokset vuoden 2005 tutkimukseen eivät ole merkittäviä. Aviapoliksen suosio on hieman laskenut, mutta se kuuluu selvästi suosituimpiin alueisiin heti kantakaupungin jälkeen.

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri kertoo, että yritykset haluavat toimitiloiltaan laatua. Vastanneet yritykset pitävät tärkeinä mm. tilojen muunneltavuutta, edistyksellisiä turvallisuusratkaisuja, tasokkaita tietoverkkoja, sisäilman korkeaa laatua ja hyviä ääni- ja valaistusolosuhteita.

Lue lisää

Katso kaikki