Skanskan talotekniikkayksiköt Sähköpekolle Jyväskylässä ja Tampereella

Skanska Talonrakennus Oy myy Peko Yhtiöihin kuuluvalle Sähköpeko Oy:lle talotekniikkayksikkönsä Jyväskylässä ja Tampereella. Kauppa on toteutunut 1.3.2012. Yksiköissä työskentelee yhteensä 39 henkilöä, jotka siirtyvät Sähköpekolle ns. vanhoina työntekijöinä.

– Olemme päätyneet tähän ratkaisuun, koska haluamme keskittyä talotekniikan toiminnassa Etelä-Suomen alueelle. Osana nyt tehtyä liiketoiminnan kauppaa on Sähköpekon kanssa sovittu myös kolmen vuoden yhteistyöstä omassa asuntotuotannossamme, kertoo toimialajohtaja Tuomas Särkilahti Skanskasta.

– Tämä kauppa vahvistaa entisestään Sähköpekon talotekniikkaurakoinnin resursseja kyseisillä paikkakunnilla ja asemaa alueensa johtavana talotekniikkatoimittajana, toteaa toimitusjohtaja Veli-Markku Nieminen Sähköpekosta.

www.peko.fi

Lue lisää

Katso kaikki