Skanskalla työturvallisuusviikko

Skanska-konserni viettää tänä vuonna toistamiseen maailmanlaajuista työturvallisuusviikkoa. Tavoitteena on yksi kokonainen viikko ilman ainoatakaan tapaturmaa.

– Työturvallisuusviikko havaittiin viime vuonna hyväksi keinoksi tehostaa työmaiden työturvallisuutta, tutustua uusiin turvallisuusratkaisuihin ja toimintatapoihin sekä ottaa niitä käyttöön, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

Skanskassa viime vuosina tehty työ työturvallisuuden parantamiseksi on tuottanut tulosta, mikä näkyy tapaturmataajuuden pienenemisenä. Tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta vähintään yhden päivän sairausloman aiheuttanutta tapaturmaa sattuu miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2005 Skanska Oy:n tapaturmataajuusluku oli 33, mikä merkitsee 40 %:n parannusta edellisvuotisesta.

Keskeiset keinot turvallisuuden parantamisessa ovat olleet suojavälineiden käytön tehostaminen, turvallisuushavaintokorttien käyttäminen, koko henkilöstön työturvallisuuskorttikoulutus sekä tapaturmien tutkinta. Vuoden 2006 alusta on kaikilta Skanskan työmailla työskenteleviltä edellytetty työturvallisuuskorttia, myös aliurakoitsijoilta. Kaikki työmaakokoukset aloitetaan nykyisin työturvallisuusasioiden läpikäynnillä. Työturvallisuuden seuranta on myös nostettu taloudellisten mittareiden rinnalle.

Keväällä 2005 Skanskassa otettiin käyttöön turvallisuushavaintokortti, jonka avulla pyritään korjaamaan turvallisuuspuutteet varhaisessa vaiheessa ja välttämään näin tapaturmat. Jokainen havainto käsitellään työmaalla ja Skanskan turvallisuusryhmässä.

– Viime vuonna talonrakennustyömailla kirjattiin yli 2200 turvallisuushavaintoa, ja nyt on tavoitteena vähintään 3000 havaintoa. Tänä vuonna Skanska lahjoittaa jokaisesta turvallisuushavainnosta euron Invalidiliiton kuntoutustoimintaan, kertoo turvallisuuspäällikkö Antti Leino.

Esimerkiksi työmailla käytettävistä työskentelytasoista tehtiin lukuisia havaintoja, minkä vuoksi Skanskassa on tiukennettu työpukkeja koskevia määräyksiä vähimmäismittojen ja lukittavuuden osalta.

Lue lisää

Katso kaikki