Skanska vähentää henkilöstöään ja kulujaan

Rakentamisen laskusuhdanteen vuoksi Skanska arvioi työvoimatarpeensa vähenevän Suomessa kaikkiaan noin 600 työpaikan verran tämän syksyn ja ensi vuoden aikana. Suunnitellut henkilöstövähennykset koskevat korkeintaan 150 toimihenkilöä sekä noin 450 työntekijää eri alueilta ja yksiköistä. Skanska työllistää Suomessa kokonaisuudessaan lähes 3000 henkilöä.
”Talouden näkymät ovat synkentyneet tänä syksynä vauhdilla. Arvioimme ensi vuoden liikevaihtomme pienenevän noin 15 prosentilla, minkä vuoksi joudumme leikkaamaan myös kulujamme vastaavasti. Valitettavasti tämä tarkoittaa myös henkilöstön vähentämistä, sillä rakentamisen hiljentyessä töitä ei riitä kaikille”, Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki kertoo.

Skanska on käynnistänyt yhteistoimintamenettelyt henkilöstömääränsä sopeuttamisesta markkinatilanteeseen. Ensimmäisenä yt-neuvottelut käytiin asuntoprojektikehitykseen keskittyvässä Skanska Kodit Oy:ssä, johon asuntokaupan hidastuminen on vaikuttanut Skanskan toiminnoista eniten. Henkilöstövähennykset toteutetaan sekä irtisanomisina että lomautuksina, ja osa niistä voidaan hoitaa eläkejärjestelyin.

Skanska sopeuttaa toimintojaan kaikissa Pohjoismaissa

Skanska-konserni ennakoi tämän vuoden tammi-syyskuun osavuosikatsauksessaan, että erityisesti asuntorakentaminen Pohjoismaissa vähenee voimakkaasti äkillisen suhdannekäänteen johdosta. Sopeuttaakseen toimintansa heikkenevään markkinaan Skanska aikoo vähentää henkilöstöään niissä Pohjoismaissa, joissa sillä on rakentamispalveluita.

Yhtiön ilmoittama henkilöstön vähentämistarve Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa on yhteensä 3 400, kun tämänhetkinen henkilöstömäärä Pohjoismaissa on 20 500 ja koko konsernissa 60 000. Vähennykset on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden lopun ja vuoden 2009 aikana.

”Muissa liiketoimintayksiköissämme meillä ei ole tällä hetkellä tarvetta suuriin muutoksiin. Toimintojemme monipuolisuus ja maantieteellinen laajuus ovatkin meille selkeä etu. Lisäksi vahva taloudellinen asemamme antaa meille hyvä valmiudet kohdata vaikeampiakin aikoja”, Skanska-konsernin pääjohtaja Johan Karlström sanoo.
Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 400.

Lue lisää

Katso kaikki