Skanska ottaa kattavasti käyttöön LEED®-ympäristöluokituksen Pohjoismaissa

Skanska tarjoaa ensimmäisenä rakennusyhtiönä asiakkailleen LEED-ympäristöluokituksen (Leaderhip in Energy and Environmental Design) täyttävien toimitilojen rakentamis- ja projektikehityspalveluita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi kaikki Skanskan kehittämät pohjoismaiset toimitilahankkeet samoin kuin Skanskan omat uudet toimitilat suunnitellaan ja toteutetaan LEED-vaatimusten mukaisiksi.
LEED on yksi maailman johtavista rakennusten ympäristövaikutusten sertifiointiluokituksista. Materiaalien, koneiden ja laitteiden käyttö, rakennuksen sijainti, suunnittelu, sisäilman laatu, energiatehokkuus sekä jätteen määrän minimoiminen ovat muutamia niistä kriteereistä, joihin LEED-luokitus perustuu.
LEED-ympäristöluokituksia myöntävät ja niiden käyttöä valvovat riippumattomat ulkoiset arvioijat U.S. Green Building Council (USGBC) -yhteisöstä. Suomen ensimmäinen LEED-esisertifikaatti on myönnetty Skanskan kehittämälle ja rakentamalle Helsingin Lintulahdessa sijaitsevalle toimitalohankkeelle, joka valmistuu keväällä 2009.
Skanska kouluttaa helmikuusta alkaen tänä keväänä noin 100 pohjoismaista työntekijäänsä käyttämään LEED-luokitusta projekteissaan ja toimimaan myös Skanskan asiakkaiden neuvonantajina LEEDiin liittyvissä asioissa. Skanskalla on Yhdysvalloissa jo noin 350 akkreditoitua LEED-asiantuntijaa, jotka auttavat pohjoismaisia kollegoitaan luokitukseen perehtymisessä. Koulutuksen akkreditoinnista huolehtii Green Building Certification Institute, riippumaton yhteisö, jonka tehtävänä on hallinnoida ja valvoa prosessia.
LEED-luokitus ja -koulutus tarjoavat Skanskalle työkalun, jolla voidaan arvioida rakennusten kokonaisvaikutusta ympäristöön puolueettomasta ja kansainvälisesti tunnustetusta näkökulmasta.
Skanska on toteuttanut Yhdysvalloissa noin 70 LEED-sertifioitua projektia. Euroopassa Skanskalla on Lintulahden toimistotalohankkeen lisäksi yksi vastaava projekti Tšekin tasavallassa, ja myös Ruotsin ensimmäiset LEED-projektit ovat kehitteillä.
Skanskalla on tähän mennessä seitsemän projektia, joille on myönnetty EU GreenBuilding -status. Tämä tarkoittaa, että rakennus kuluttaa vähintään neljäsosan vähemmän energiaa kuin kansalliset energiamääräykset edellyttävät. Energiatehokkuuden lisäksi LEED kattaa joukon muita rakennuksen ympäristövaikutuksia määrittäviä tekijöitä. Eri ympäristöluokituksia voidaan soveltaa myös rinnakkain. Esimerkiksi Lintulahden toimistotalolle on myönnetty LEED-esisertifikaatin lisäksi myös EU GreenBuilding -status.
�?�Ympäristöluokitusten vaatimukset täyttävien ja energiatehokkaiden rakennusten kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tämä suuntaus vain kiihtyy, kun markkinat kääntyvät ennen pitkää taas noususuhdanteeseen. Silloin meillä on hyvät valmiudet vastata kysyntään�?�, sanoo Johan Karlström, Skanska-konsernin pääjohtaja. �?�Yhdysvalloissa monet kaupungit ja osavaltiot edellyttävät jo uusilta rakennuksilta LEED-sertifikaatteja. Nykyään noin 40 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä asuu tällaisilla alueilla, ja olemme toteuttaneet niillä useita LEED-sertifioituja projekteja.�?�

-Meillä on hyvä pohja, jolta lähteä liikkeelle: Koko Skanska-konsernilla on ollut ISO 14001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 2002. Olemme osoittaneet, että pystymme projekteissamme täyttämään tiukat ympäristövaatimukset niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Käyttämällä samaa luokitusta voimme jakaa paremmin osaamista eri yksiköidemme välillä ja varmistaa laadun tasaisuuden�?�, Karlström toteaa.

�?�Suunnittelemalla ja toteuttamalla projektimme LEED-luokituksen mukaisiksi voimme todentaa puolueettomalla tavalla niiden ympäristötehokkuuden sekä seurata omaa edistymistämme. Monet asiakkaat edellyttävät meiltä selvityksiä siitä, miten ympäristöasiat on otettu projekteissamme huomioon. Nyt meillä on entistäkin paremmat välineet taata heille, että ympäristönäkökohdat on huomioitu toiminnassamme�?�, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

Lue lisää

Katso kaikki