Skanska mukana kansainvälisessä energiansäästöprojektissa

Tuoreen Transforming the Market: Energy Efficiency in Buildings -tutkimusraportin mukaan rakennusten osuus maailman kaikesta energiankulutuksesta on noin 38 prosenttia, teollisuuden osuus 33 prosenttia ja liikenteen 26 prosenttia.
Jos rakennus- ja kiinteistöalan toimijat käynnistäisivät yhdessä maailmanlaajuisen ohjelman energiankulutuksen vähentämiseksi, rakennusten energiankulutusta pystyttäisiin vähentämään 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Näin päästäisiin tilanteeseen, jossa rakennukset tuottavat tai ottavat talteen yhtä paljon energiaa kuin kuluttavat. Tutkimusraportin julkaisi 27.huhtikuuta kestävää kehitystä edistävä World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Kyseessä on tähän mennessä perusteellisin tutkimus rakennusten energiatehokkuuden kohentamisesta, ja tulokset kattavat niin vanhan rakennuskannan kuin uudisrakentamisenkin. Skanska on ainoa pohjoismainen ja ainoa rakennusalan yritys raportin laatimiseen osallistuneiden 14:n maailmanlaajuisesti toimivan yrityksen joukossa.
– Jos toimiin ei ryhdytä heti, tuhansia uusia rakennuksia rakennetaan ilman, että niissä otetaan energiatehokkuutta huomioon riittävällä tavalla. Lisäksi miljoonat olemassa olevat rakennukset, joiden energiatehokkuus on huono, käyttävät edelleen liikaa energiaa vuonna 2050, sanoo Johan Karlström, Skanska AB -konsernin pääjohtaja.
Energy Efficiency in Buildings -hankkeen tuloksena saatiin joukko toimintasuosituksia. Tarvitaan mm. mm. rakennusmääräyksiä ja rakennusten energiatodistuksia energiankulutuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi, kannustimia ja hintasignaaleja energiatehokkaiden investointien edistämiseksi sekä uutta teknologiaa energian säästämisen helpottamiseksi.
Skanska käyttää ympäristöluokitusjärjestelmiä kuten EU GreenBuilding- ja LEED®-luokituksia rakennusten energiankulutuksen pienentämiseen. Yritys tutkii parhaillaan myös tietomallintamisen hyödyntämismahdollisuuksia energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Lue lisää

Katso kaikki