Skanska ja VTT EU:n riskienhallintakilpailuun

Suomi on valinnut kaksi hyvän käytännön ehdokasta EU:n riskienhallintakilpailuun. Ensimmäinen ehdokas on Skanska Finland Oy:n työntekijöiden kannustaminen turvallisuushavainnointiin ja toinen VTT:n pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu riskienhallinnan työvälinesarja. Molemmat hyvän käytännön ehdokkaat lähtevät kilpailemaan muiden EU-ehdokkaiden kanssa palkinnoista, jotka jaetaan Prahassa vuoden 2009 keväällä.
Skanska Oy:n turvallisuushavainnoinnilla voidaan edistää työntekijöiden turvallisuustietoisuutta, puuttua vaaroihin heti niiden ilmetessä sekä edistää tiedonkulkua ja ongelmista oppimista. Rakennustyömailla sattuu eniten työpaikkatapaturmia suhteutettuna työtunteihin. Jatkuvasti muuttuvat olosuhteet ovat turvallisuuden hallinnan yksi vaikeimmista ongelmista rakennusalalla. Turvallisuuskulttuurin muutosta toteutetaan positiivisessa hengessä, riskit ennakoidaan ja kaikki rakennustyömaan työntekijät, myös aliurakoitsijat, sitoutetaan mukaan.
VTT:n PK-RH työvälinesarja ja internetsivusto on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu riskienhallinnan työvälinesarja. Yhtenäisellä ja käytännönläheisellä menetelmällä on tarkoitus laajasti kattaa koko PK-yritystoiminnan riskien hallinnan tarpeet ja ottaa huomioon PK-yritysten tärkeiksi kokemat liike- ja henkilöriskit. Tästä hyvästä käytännöstä on jo tehty kieliversioita muutamille EU-kielille.
Euroopan riskienarviointikampanja 2008 – 2009 on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston EU:n laajuinen kampanja, jonka tarkoituksena on valistaa riskien arvioinnin tärkeydestä ja tehdä Euroopan työpaikoista terveellisempiä, turvallisempia ja tuottavampia.

Lue lisää

Katso kaikki