Skanska ja Tocoman tukevat ammattikorkeakouluja tietomallintamisessa opetusaineiston avulla

Skanska haluaa varmistaa, että rakennusalalle saadaan uusia osaajia, joilla on valmiudet käyttää tietomalliteknologiaa hyödykseen. Skanskan omiin koulutustarkoituksiin laadittua tietomallia käytetäänkin nyt ammattikorkeakouluille suunnatussa opetusmateriaalipaketissa.
�?�Tietomalleihin perustuva rakennusten suunnittelu ja toteutus yleistyy nopeasti. Rakennusalan toimijoiden kannalta on siksi hyvin tärkeää varmistaa, että opiskelijat saavat alan oppilaitoksissa riittävää harjoitusta tietomallityökalujen käytössä�?�, sanoo Skanskan tietomalliteknologian kehittämisestä vastaava Ilkka Romo.

Skanska on investoinut tietomallintamiseen järjestelmällisesti jo vuosien ajan. �?�Tietomallintamisen osaaminen on keskeinen kriteeri, kun valitsemme suunnittelutoimistoja ja yhteistyökumppaneita omiin projektikehityshankkeisiimme. Mallintaminen mullistaa toimintatapoja ja kulttuuria suunnittelualalla ja tuotannonohjauksessa. Siksi meille on luonnollista antaa aiheeseen liittyvää materiaalia käyttöön opiskelijoille, jotka aikanaan työskentelevät meidän projektiemme parissa�?�, Romo summaa Skanskan näkemyksen tietomallintamisesta.

Tietomallipohjaisia tarjouslaskentasovelluksia tarjoavassa Tocomanissa on huomattu, että ammattikorkeakoulujen tietomallintamista koskevat kyselyt ovat lisääntyneet selvästi. �?�Pelkät sovellukset eivät kuitenkaan riitä opetuskäyttöön: aina tarvitaan myös tietomalli ja kustannustietokanta, jotta opiskelijat pääsevät kokeilemaan tietomallipohjaista laskentaa käytännössä�?�, kertoo Tocomanin toimitusjohtaja Esko Enkovaara.
Kysyntään vastatakseen Tocoman on koonnut kouluille kokonaispaketin, joka sisältää tarvittavat sovellukset, asennuspalvelun, opettajien koulutuksen sekä tietomallipohjaisen tarjouslaskennan peruskurssin materiaalin. Peruskurssi sisältää teorialuentoja sekä harjoitustehtäviä, jotka tehdään Skanskan tietomallia ja valmiita kustannusrakenteita käyttäen. Harjoituksia varten paketissa on yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkkiratkaisuja. Kokonaispakettia voi käyttää joko sellaisenaan tai laajemman kurssin pohjana.

Lue lisää

Katso kaikki