Sitralla Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin suunnittelukilpailu

Helsingin Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin Low2No-suunnittelukilpailu avattiin Sitran seminaarissa maaliskuun lopussa. Energiankulutuksen vähentäminen rakennuksissa on avainasemassa ilmastonmuutokseen vaikutettaessa, ja uusia ratkaisuja ja innovaatioita tarvitaan. Uudenlaisella suunnittelukilpailulla haetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja energiatehokkaaseen rakentamiseen.

Kansainvälisellä kestävän rakentamisen kilpailulla halutaan osoittaa, että kansalliset ja kansainväliset energiatehokkuustavoitteet voidaan saavuttaa ja jopa ylittää tuottamalla taloudellisesti kestävällä tavalla vetovoimaista ympäristöä. Samalla halutaan saattaa eri alojen suomalaisia ja kansainvälisiä ammattilaisia yhteistyöhön.
Kilpailulla kannustetaan myös kaupunkeja ja kuntia rohkeampaan tavoitteenasetteluun uusien alueiden kehittämisessä sekä omaksumaan uusia toimintamalleja alueiden kehittämisessä.
– Low2No-suunnittelukilpailu ei ole tavanomainen arkkitehtikilpailu, vaan sillä haetaan työryhmää, joka voi suunnittelussaan yhdistää energiatehokkuuden, kestävän kehityksen, sosiaaliset ja taloudelliset näkökannat sekä laadukkaan arkkitehtuurin, sanoi strategisen suunnittelun johtaja Marco Steinberg Sitrasta.

Suunnittelukilpailu on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa haetaan parhaita tiimejä, joista enintään viisi valitaan osallistumaan kilpailun toiseen vaiheeseen. Sitran Energiaohjelma haluaa rohkaista kiinteistö-, rakennus- ja energia-aloja ottamaan yhdessä takaisin kärkipaikan energiatehokkaassa rakentamisessa.

Kilpailun jälkeen jatketaan energia- ja innovaatiokorttelin toteutuksen suunnittelua yhdessä kehityskumppaneiksi valittujen VVO:n ja SRV:n kanssa.

www.low2no.org/competition

Lue lisää

Katso kaikki