Sitra: Suomella opittavaa energiatehokkuudessa

Energia- ja ympäristöalan konsulttitoimisto Gaian tekemä Energiatehokkuus kansainvälisesti -vertailu osoittaa, että Suomen kannattaa edistää energiatehokkuutta luomalla markkinamekanismeja ja ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja pysyäkseen kehityksessä mukana.
Selvityksessä suositellaan, että Suomessa käynnistetään valtakunnallinen ilmasto-ohjelma, energiatehokkaan korjausrakentamisen ohjelma sekä kohdennettu ohjelma palvelusektorin kasvavan sähkönkulutuksen leikkaamiseksi. Liikenteen energiatehokkuutta voitaisiin edistää ottamalla käyttöön suoriteperusteiset maksut liikenteessä.
– Monet maat rynnistävät jo energiatehokkuuden markkinoille. Suomella ei ole varaa katsoa sivusta, kuinka energiatehokkuudella tehdään rahaa. Energiatehokas toiminta on myös yritysten kilpailukyvyn perusedellytys, sanoo Gaian vanhempi asiantuntija Iivo Vehviläinen.

Sitran Energiaohjelman tuottamassa Rakentamisen energiatulevaisuus -raportissa rakennus- ja kiinteistöalalla työskentelevät tohtorit visioivat erilaisia vaihtoehtoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen rakentamisessa ja rakennetun ympäristön käytössä.

– Nykypäivän Suomi on rakentamisen energiatehokkuudessa vielä perässähiihtäjä. Vaikka olemmekin jo aktivoituneet, meillä on myös paljon opittavaa ja hyödynnettävää muiden maiden kokemuksista ja hyvistä käytännöistä, toteaa ohjelmajohtaja Jukka Noponen Sitran Energiaohjelmasta.
– Tarvitaan kokonaan uudenlaisia lähestymistapoja energiakysymysten ratkaisemiseen rakennetussa ympäristössä sekä vahvistamaan kansalaisten energiaidentiteettiä, hän jatkaa.
Energiatehokkuus kansainvälisesti -selvitystä rahoittivat Sitran lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Selvitys toimi kansallisen energiatehokkuustyöryhmän työn apuna. Selvityksen alihankkijana toimi WSP Environment Oy.
Rakentamisen energiatehokkuus -raportin kirjoittivat rakennus- ja kiinteistöalalla työskentelevät �?�Tohtoriklubin�?� jäsenet.

Lue lisää

Katso kaikki