Sisäilman ja mobiilikuuluvuuden kehittäjät palkittiin

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö palkitsi StealthCase Oy:n ja Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy:n.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön vuosittainen 20 000 euron tunnustuspalkinto on myönnetty StealthCase Oy:lle, ja lisäksi 10 000 euron tunnustus Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy:lle Tampereella 9.11. järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa.

Palkituksi tuli energiatehokkaiden rakennusten mobiiliverkkokuuluvuuden sekä sisäilman toksisuuden ja laadun mittauksen eteen tehty työ. Suomi 100 -juhlavuoden tunnustuspalkinto päätettiin jakaa yhtäältä liikeidean ja toisaalta terveyttä ja hyvinvointia edistävän hankkeen kesken. Säätiö halusi tällä kertaa palkita erityisesti nuoria yrityksiä, joiden palveluilla se katsoi olevan merkittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa rakennusalaan.

StealthCase Oy on kehittänyt seinärakenteisiin integroitavan antennin, joka mahdollistaa mobiiliverkkojen toiminnan energiatehokkaissa rakennuksissa, joissa voi ilmetä kuuluvuusongelmia.

Arviointiraati perusteli valintaa sillä, että tuote edistää kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä, ja että sillä on mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy on kehittänyt sisäilman toksisuuden analysointiin uudenlaisen, ilmankosteuden härmistykseen perustuvan näytteenotto- ja mittausmenetelmän. Menetelmän avulla voidaan tutkia sisäilman toksisuutta ihmissoluille, sekä muita sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Arviointiraati perusteli valintaa sillä, että yritys on tehnyt alallaan merkittävää tutkimusta ja kehitystä, ja sen ratkaisu edistää terveellistä sisäilmaa ja hyvinvointia rakennuksissa. Yrityksellä on lisäksi mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisesti.

Lue lisää

Katso kaikki