SFS:ltä rahoitusta standardisoinnin edistämiseen

Suomen Standardisoimisliitto on myöntänyt vuodesta 2008 lähtien projektiavustuksia hankkeisiin, joilla aktivoidaan suomalaisia hyötymään standardeista ja standardisoinnista.

Vuonna 2012 projektirahoitusta voivat hakea vain SFS:n kanssa yhteistyössä toimivat eri aloja edustavat toimialayhteisöt. Projektien pitää edistää standardisointia Suomessa tai kasvattaa standardisointiin osallistumisesta ja standardien käytöstä suomalaisille saatavia hyötyjä. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. SFS:n osuus kokonaisrahoituksesta voi olla enintään 70 prosenttia. Poikkeuksen tästä voivat mahdollisesti tehdä opinnäytteisiin ja tutkimusapurahoihin liittyvät projektit.

Projektirahoituksen hakuaika päättyy 21.3.2012.

http://www.sfs.fi/sfs_ry/sfs_n_projektirahoitus/

Lue lisää

Katso kaikki