Senaatti-kiinteistöt on Vuoden Kauko

– Mullistus, kuvasi Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen EU:n komission antaman ilmastopaketin vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen. Ruohonen puhui Helsingin Energian järjestämässä Kaukon päivän tapahtumassa torstaina.

Ruohonen muistutti, että hiilidioksidipäästöjen alentaminen, uusiutuvan energian osuuden lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat keinoja, joiden alkuperäisenä tavoitteena oli tuontienergian vähentäminen EU:n alueella. Ruohonen on harmissaan, että tuo tavoite on unohtunut ja ilmastopaketin toteuttamiseen on tullut mukaan aluepoliittisia piirteitä. – Miten taakka jaetaan Suomessa ja EU-maiden välillä kohtuullisesti, se on tärkeä edunvalvonnan alue.

Ruohonen totesi, että Helsingin Energia on ollut energia- eli ekotehokas jo 50 vuotta, koko ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeän kaukolämmön historian ajan. Yhtiössä on listattu keinoja, jotta uusiutuvan energian osuutta saadaan nostettua ilmastopaketin vaatimaan 20 prosenttiin: terawattitunnin merituulipuisto, biomassasta energiaa tuottava laitos Hanasaaren alueelle ja YTV:n massapolttolaitos Helsinkiin.

Kaukon päivän päätteeksi palkittiin Senaatti-kiinteistöt Vuoden Kauko -tunnustuksella. Perusteluissa todetaan mm., että Senaatti-kiinteistöt on Suomen suurimpana ja monimuotoisimpana toimitilapalveluiden tarjoajana huolehtinut koko rakennuksen elinkaaren ja tehtyjen ratkaisuiden kokonaisvaikutuksesta ja toiminut energiatehokkuudessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja Aulis Kohvakka otti vastaan Senaatti-kiinteistöille myönnetyn Vuoden Kauko -tunnustuksen.

Lue lisää

Katso kaikki