Senaatti-kiinteistöt aloittaa Museoviraston uusien toimitilojen rakennustyöt keväällä

Senaatti-kiinteistöt ja Museovirasto ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen Museoviraston uusista toimitiloista Helsingin Alppiharjussa. Viraston uudet toimitilat sijoitetaan entisen Kotitalousopettajaopiston rakennukseen Sturenkatu 2 A:ssa ja Kulttuuritalon toimistosiipeen Sturenkatu 4:ssä.
Rakennusten väliin tulee yhdyskäytävä ja maan alle uudisrakennus Museoviraston kokoelma- ja arkistotiloja varten. Museoviraston tilakokonaisuuden ulkopuolelle jää Kulttuuritalon konserttisaliosa, joka tarvittavine tukitiloineen säilyy konsertti- ja tapahtumakäytössä.
Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa rakennukset. Vaativassa työssä yhdistetään rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen ja nykyaikaisten toimitilojen vaatimukset. Ulkoasultaan molemmat rakennukset säilyvät hyvin pitkälti entisen näköisinä. Suurimmat muutokset sisätiloissa joudutaan tekemään Kotitalousopettajaopiston rakennuksessa.
Vuonna 1956 valmistunut Helsingin Kotitalousopettajaopiston rakennus palveli alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan yhtäjaksoisesti vuoteen 2003 asti.
Rakennus on aikansa laadukkaan kouluarkkitehtuurin poikkeuksellisen hyvin säilynyt edustaja. Rakennuksen suojelu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla on valmisteltavana. Kulttuuritalo on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1989.
Kulttuuritalo on kansainvälisesti tärkeä 1950-luvun arkkitehtuurin monumentti, joka on edelleen paljolti alkuperäistä vastaavassa käytössä.
Uusiin toimitiloihin sijoittuvat kaikki Museoviraston Helsingissä sijaitsevat toiminnot museoita lukuun ottamatta. Tilat ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 9600 m2. Museoviraston kokoelma-, kirjasto- ja arkistopalvelut muuttavat Sturenkatu 2 A:han ja maanalaiseen laajennusosaan näillä näkymin helmikuussa 2011. Kulttuuritalon toimistosiipeen muuttavien toimintojen muutto tapahtuu vuoden 2012 lopulla. Toimitilojen rakentaminen käynnistyy keväällä 2009 maanalaisten tilojen rakentamisella.

Lue lisää

Katso kaikki