Senaatin energiansäästöohjelma toimi – Näin paljon lämpöä ja energiaa säästettiin

Esimerkiksi toimistoissa lämpötila pidettiin vähintään 20,5 asteessa, mutta varastotiloissa ja autohalleissa lämpötilaa laskettiin enemmän.

Kuva: Shutterstock

Senaatti-konsernin viime vuonna toteuttama energiansäästöohjelma valtion tiloissa ylitti sille asetetut tavoitteet, ja säästöä saatiin jopa odotettua enemmän. Lämpöä ja sähköä säästettiin vuoden 2023 loppuun mennessä lähes 100 000 MWh, mikä vastaa noin 12 miljoonan euron säästöä energiakustannuksissa, kerrotaan Senaatti-konsernin tiedotteessa.

Senaatti käynnisti lokakuussa 2022 energiansäästöohjelman tilanteessa, jossa uhkana oli energian riittävyys ja energiakustannukset olivat nousseet rajusti. Energiansäästötoimia toteutettiin nopealla aikataululla noin tuhannessa valtion rakennuksessa. Merkittävin osa säästöistä tuli talotekniikan ja sisälämpötilan säädöillä.  

Ennen ohjelman käynnistämistä tehtyjen laskelmien pohjalta arvioitiin, että energiaa olisi mahdollista säästää noin 50 000 MWh – 75 000 MWh. Vuoden 2023 loppuun mennessä energiaa oli säästetty lähes 100 000 megawattituntia (MWh) eli 100 000 000 kilowattituntia (kWh). Määrä vastaa arviolta noin 12 000 kerrostalokaksion vuosikulutusta ja 12 miljoonan euroa säästöä.  

Energiansäästötoimissa huomioitiin kohteiden ja niiden käytön ominaispiirteet. Esimerkiksi toimistoissa lämpötila pidettiin vähintään 20,5 asteessa, mutta varastotiloissa ja autohalleissa lämpötilaa laskettiin enemmän. Turvallisuusviranomaisten ympäri vuorokauden käytössä olevissa tiloissa ja majoitustiloissa energiansäästötoimia tehtiin vain mahdollisuuksien mukaan.  

Uusilla toimintamalleilla pysyviä säästöjä 

Energiansäästöohjelmassa kehitettiin ja otettiin käyttöön uusia toimintamalleja ja tekniikkaa kysyntäjoustoon. Lisäksi uusia energiatehokkuutta parantavia ideoita haettiin asiakkailta ja konsernin omalta henkilöstöltä.  

Uudet käytännöt jatkuvat nyt osana Senaatin normaaleja prosesseja. Tavoitteena on pitää energiakustannukset pysyvästi alemmalla tasolla ja saavuttaa näin pysyviä säästöjä myös tulevina vuosina. Vuoden 2023 aikana pilotoitiin noin 10 kohteessa Senaatin omaa energiakatsastusmallia, jonka kautta on tavoitteena parantaa valtion rakennusten energiatehokkuutta myös pidemmällä tähtäimellä.  

Senaatti-konserni muodostuu emoliikelaitos Senaatti-kiinteistöistä ja tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöistä, joka vastaa puolustushallinnon tiloista. 

Konsernin vastuulla on yhteensä lähes 9 000 valtion rakennusta. Rakennusten pinta-ala on noin 6 miljoonaa neliötä, joista Puolustuskiinteistöjen ylläpitämien puolustushallinnon kiinteistöjen osuus on noin 3 miljoonaa neliötä. Konsernin energiakustannukset ovat noin 100 miljoonaa euroa, ja ne muodostavat noin viidenneksen konsernin kaikista kustannuksista. 

Lue lisää

Katso kaikki