Sakkoja luvattomasta asbestipurkutyöstä

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut vöyriläisen työnantajan 40 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Väärin tehty asbestipurkutyö toi sakot kylpyhuoneremonttia tehneelle yrittäjälle. Pohjanmaan käräjäoikeudessa käsiteltiin tammikuussa 2015 Vaasassa sattunutta tapahtumaa, jossa vanha kylpyhuone oli määrä remontoida. Työnantaja ei ollut tietoinen kylpyhuoneessa olevasta asbestista, mistä seurasi, että kylpyhuonetta purettiin ilman asianmukaisia suojaimia eikä asbestipölyn leviämistä ollut juurikaan estetty. Työnantajalla ei ollut työsuojeluviranomaisen myöntämää asbestipurkutyölupaa.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantajan olisi pitänyt olla huolellisempi ottaessaan työn vastaan. Työnantajan olisi pitänyt ennen työn aloittamista selvittää työn vaarat sekä arvioida, millaisia suojaimia tai lupia työ vaatii erityisesti siksi, että kyseinen rakennus oli rakennettu 1970-luvulla, jolloin oli tavallista, että asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa.

Käräjäoikeus totesi, että työsuojelumääräyksissä korostetaan työnantajan vastuuta työturvallisuudesta sekä haittojen ja vaarojen tunnistamisesta. Käräjäoikeus katsoi, että koska kyseisessä, 1970-luvulla rakennetussa rakennuksessa suurella todennäköisyydellä oli asbestia ja koska työnantajalla oli aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista kohteista, työnantajan olisi pitänyt muun muassa nimenomaisilla kysymyksillä tarkemmin selvittää, onko remonttikohteessa asbestia.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi ottanut huomioon asbestin esiintymiseen liittyvää riskiä ja oli näin ollen rikkonut työturvallisuusmääräyksiä. Tämän laiminlyönnin seurauksena yksi työntekijä sekä muita henkilöitä oli käräjäoikeuden tuomion mukaan altistunut asbestipölylle. Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut vöyriläisen työnantajan 40 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantaja on vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, ja että työnantajan tulisi huolellisesti selvittää ja arvioida työn vaarat ja haitat ennen töiden aloittamista. Asbesti luetaan syöpää aiheuttaviin sekä lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin. Sairaudet, joita asbesti voi aiheuttaa, tulevat esiin vasta vuosikymmeniä altistumisen jälkeen.

Lue lisää

Katso kaikki