Sähkötekniikan tukkumyynti kasvoi 8,4 prosenttia edellisvuodesta 

"Koko sähköistymisen toimiala valmistajista tukkukaupan kautta urakoitsijoihin tekee työtään ilmastonmuutoksen torjumiseksi."

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo vuonna 2021 oli 1145 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin yhtenäkään vuonna aiemmin. Kasvua edellisvuodesta oli 8,4 prosenttia, ja viimeisen vuosineljänneksen kasvu ylsi jopa 15,9 prosenttiin verrattuna vuoden takaiseen, kertoo STK tiedotteessa.

Talotekniikka-lehti

– Tilastoimme tässä tukkumyynnin arvoa, joten näissä huikeissa kasvuluvuissa heijastuu osaltaan viimevuotinen keskeisten raaka-aineiden kuten alumiinin, kuparin ja teräksen maailmanmarkkinahintojen nousu, sanoo Sähköteknisen kaupan liiton (STK) toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen tiedotteessa.

– Alan kasvu vuonna 2021 on silti aitoa: tahti jatkui kiihkeänä uudis- ja korjausrakentamisessa sekä infrahankkeissa kuten tuuli- ja aurinkovoiman ja sähköisen liikenteen latausverkon rakentamisessa. Pandemia ei niitä juuri hidastanut, hän arvioi tiedotteessa.

Tarkasteltaessa pitkän ajan kehitystä nähdään myynnin arvon kasvaneen merkittävästi suhdannevaihteluista huolimatta. Se on nyt noin 50 prosenttia suurempi kuin viisitoista vuotta sitten.

– Energiatehokkuus ja kiinteistöautomaatio ovat olennainen osa niin uudisrakentamisessa kuin korjauksissakin, joten sähköteknisten ratkaisujen rooli hankkeissa on yhä keskeisempi nyt ja tulevaisuudessa, sanoo STK:n puheenjohtaja, Onninen oy:n toimitusjohtaja Martti Forss tiedotteessa.

– Koko sähköistymisen toimiala valmistajista tukkukaupan kautta urakoitsijoihin tekee työtään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kasvaneen kysynnän myötä pullonkaulaksi voi muodostua vain osaavan työvoiman puute. Siihen odotamme koulutusjärjestelmältämme ja työperäisen maahanmuuton sääntelyltä aktiivisia parannuksia, hän jatkaa tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki