Sähkönjakelun toimintavarmuutta voidaan parantaa reuna-alueiden oikealla hoidolla

Alkutalven poikkeukselliset lumiolosuhteet aiheuttivat viime vuonna sähköverkoille runsaasti vahinkoja ja sen myötä laajoja ja pitkäaikaisia keskeytyksiä sähkönjakeluun. Myös alkuvuodesta 2006 on ollut samasta syystä aiheutuneita vahinkoja. Lumioloista johtuvien sähkönjakelukeskeytysten määrää voidaan selvitysten perusteella vähentää hoitamalla johtokatujen vierimetsiä oikein.

Johtoalueen käyttöoikeus perustuu sähköyhtiöiden ja maanomistajien väliseen sopimukseen. Sähköyhtiö maksaa maanomistajalle korvauksen johtoalueen käytöstä. Johtoalueiden ulkopuolisista puista aiheutuva ongelma ei poistu johtokatujen raivaamisella vaan vaatisi johtokatujen vieressä ja läheisyydessä olevien pitkien ja hoikkien lehtipuiden poistamista.

Sähköyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus poistaa johtoalueelle ja johdon läheisyyteen taipunut puu, josta voi aiheutua sähköiskunvaaraa metsässä kulkeville ihmisille tai häiriötä sähkönjakelulle. Sähköyhtiöiden metsänomistajien kanssa tehdyt johtoaluesopimukset eivät kuitenkaan kaikissa tapauksissa anna oikeutta ennakoivasti koskea näihin johtoalueen ulkopuolisiin puihin.

Luontevinta olisi, jos kyseinen ongelma voitaisiin ottaa huomioon metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä metsänomistajien ja johdonhaltijoiden yhteistyöllä. Näin toimien sähköturvallisuus ja sähkönjakelun luotettavuus parantuisivat eikä metsän kasvulle ja kehittymiselle aiheutuisi merkittävää haittaa.

Vakiokorvauksia maksettiin viime vuonna runsaat 2,1 miljoonaa euroa

Viime vuonna, erityisesti syksyn ja alkutalven aikana yli 12 tuntia kestäneitä keskeytyksiä aiheutui lähes 40 000 asiakkaalle. Lyhyemmät keskeytykset koskivat huomattavasti suurempaa asiakasmäärää. Syyskuussa 2003 voimaan tulleen vakiokorvauslainsäädännön perusteella korvauksia maksettiin asiakkaille alustavien selvitysten perusteella yhteensä runsaat 2,1 miljoonaa euroa. Vahinkojen korjaaminen maksoi runsaat 3,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Katso kaikki