Sähköinen palvelu Kuivaketju10:n tehostamiseksi

Rakentamisen Laatu RALA ry julkaisee kesäkuussa 2017 pilottiversion palvelusta, jonka avulla rakennusala voi alkaa käyttää Kuivaketju10-toimintamallia tehokkaasti ja helposti. Kuivaketju10 on rakennushankkeen kaikille osapuolille suunniteltu toimintaohjeistus, jonka avulla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Onnistunut lopputulos edellyttää toimintamallin hyödyntämistä tilaamisessa, suunnittelussa, työmaatoteutuksessa, käyttöönotossa sekä käytön aikana.

RALAn uusi palvelu koostuu sähköisessä muodossa olevista toimintaohjeista ja mallin käytön läpinäkyvästä seurannasta. Palvelu helpottaa toimintamallin käyttöönottoa ja tuo esiin hankkeita, joissa toimintamallia on hyödynnetty.

Palvelun tarjoaman hakukoneen avulla kuka tahansa voi seurata käynnistettyjen Kuivaketju10-hankkeiden toteutumista vaiheittain. Hakukoneessa ylläpidetään listaa valmiista rakennuksista, jotka on toteutettu toimintamallissa määriteltyjen kosteudenhallinnan toimenpiteiden mukaisesti.

Kuivaketju10-toimintamallia hyödyntävät rakennusalan toimijat saavat palvelun käyttöönsä maksutta. Yhtä lailla hakukoneen käyttö on kaikille avointa ja maksutonta. Pilottikohteista saatujen kokemusten perusteella palvelua kehitetään loppuvuoden aikana, ja palvelu on valmis tammikuuhun 2018 mennessä.

Koko alan on sitoutunut toimintamallin käyttöönottoon

Ensimmäiset Kuivaketju10:ä kokeilleet hankkeet valmistuvat tämän vuoden aikana, ja uusia kohteita käynnistyy jatkuvasti. Hyvät kokemukset toimintamallin käytöstä kannustavat rakennushankkeiden osapuolia tarttumaan toimintamallin periaatteisiin yhä laajemmin. RALA haluaa paitsi edistää toimintamallin käyttöä, myös lisätä sitä hyödyntävien hankkeiden läpinäkyvyyttä.

Ympäristöministeriö ja rakennusalan toimijat allekirjoittivat maaliskuussa yhteisen julkilausuman, jossa sitouduttiin uusiin toimenpiteisiin kosteusongelmien poistamiseksi. Allekirjoittaneet suosittelevat Kuivaketju10:n käyttöönottoa koko rakennusalalla. Suurimmat rakennusvalvonnat ovat jo alkaneet asteittain edellyttää toimenpiteiden noudattamista rakennuslupaa vaativissa hankkeissa.

Jätä kommentti

*

*