Sähköalan usko rakentamiseen kovaa vauhtia hiipumassa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS:n lokakuussa yhteisesti tekemän suhdannetiedustelun mukaan sähköalan odotukset ovat heikentyneet kovasta rakentamisen nykytahdista huolimatta.

Odotukset lähitulevaisuuden rakennustuotannosta ovat kuitenkin vielä kohtuullisella tasolla, kun vastaajista valtaosa uskoo rakennustuotannon kokonaisuudessaan säilyvän ennallaan. Rakentamisen vähentymiseen uskovia on kuitenkin enemmän kuin kasvuun uskovia. Pessimismin syynä on tarjouspyyntöjen vähäisyys sekä suunnittelijoilla, että urakoitsijoilla.

Rakennustuotannon kokonaisuudessaan uskoi 73 prosenttia vastaajista säilyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena. Tuotannon otaksui lisääntyvän 12 prosenttia, ja 15 prosenttia arvioi sen vähenevän. Tulokset ovat syksyllä 2003 aloitettujen sähköurakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden yhteisten suhdannekyselyiden toiseksi negatiivisimmat.

Usko asuntorakentamiseen on vähentynyt. Asuntorakentamisen kasvua tulevana puolivuotiskautena odottaa 19 prosenttia vastaajista, 61 prosenttia uskoo sen säilyvän ennallaan ja 20 prosenttia uskoo sen vähenevän.

Korjausrakentamisen odotukset ovat nytkin eri rakennustyyppien tuotanto-odotuksista myönteisimmät. Asuntotuotannon korjausrakentamisen tulevana puolivuotiskautena otaksuu lisääntyvän 48 prosenttia vastaajista, ennallaan sen arvioi pysyvän 46 prosenttia vastaajista ja 6 prosenttia uskoo sen vähenevän.
Myös muun korjausrakentamisen odotukset olivat positiiviset: 60 prosenttia vastaajista uskoi muun korjausrakentamisen säilyvän ennallaan, 34 prosenttia uskoi sen lisääntyvän ja 6 prosenttia vastaajista otaksui sen vähenevän. Korjausrakentamisenkin odotukset ovat kuitenkin heikentyneet vuoden takaisista.

Tarjouskyselyjen määrä verrattuna niiden määrään 3 kuukautta taaksepäin oli 31 prosentilla vastaajista vähentynyt. Ennallaan tarjouskyselyjen määrä oli pysynyt 52 prosentilla, 17 prosentilla se oli kasvanut. Vastausten saldoluku on nyt -14.9. Vuosi sitten, syyskuun 2005 kyselyssä saldoluku oli -6,3.

Lue lisää

Katso kaikki