Sähköalalla odotetaan kasvua kaikilla rakentamisen alueilla

Rakentamisen hyvä suhdanne kannattelee sähköistä talotekniikka-alaa myös maakunnissa.

Rakentamisen hyvä suhdanne kannattelee sähköistä talotekniikka-alaa myös maakunnissa.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n lokakuussa toteuttaman suhdannekyselyn mukaan sähköisen talotekniikan yrityksissä odotetaan tulevalla puolivuotiskaudella edelleen kasvua kaikilla rakentamisen osa-alueilla. Erityisen ilahduttavaa on, että töitä nähdään olevan tarjolla aiempaa tasaisemmin myös alueellisesti tarkasteltuna.

Kun vielä vuosi sitten kasvuodotukset maakunnissa olivat kasvukeskuksiin verrattuna mollivoittoisempia, nyt useimmissa maakunnissa katsotaan tulevaa puolivuotiskautta myönteisin mielin.

Korjausrakentamisen lisäksi kasvuodotuksia on asuntotuotannossa. Asuntotuotannon kasvu petaakin töitä sähköistyksen ammattilaisille. Yli 88 prosenttia vastaajista uskoo asuntotuotannon kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena.

”Sähkösuunnittelijoiden keskuudessa myönteisiä näkymiä raportoidaan pitkästä aikaa myös teollisuusrakentamiseen. Viennin hyvä kehitys on saanut aikaan teollisuudessa investointihaluja ja siitä seuraten suunnittelutyötä myös meidän ammattikunnallemme”, iloitsee Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen.

Nähtäväksi jää, missä vaiheessa nämä odotukset konkretisoituvat sähköurakoitsijoiden työkannaksi.

Sekä sähkösuunnittelijat että -urakoitsijat vastaavat tarjouskyselyjen määrän ja työkannan kasvaneen edelleen, vaikka kasvuvauhti onkin hieman maltillistunut. Työkannan mediaani on kolme kuukautta. Hintatason arvelee selvästi suurin osa vastaajista olevan puolen vuoden kuluttua samalla tasolla kuin nyt.

Rakennusteollisuus RT nosti omassa suhdanneraportissaan ammattimaisen työvoiman saatavuuden rakentamisen keskeisimmäksi tuotantoa rajoittavaksi tekijäksi. STUL:n ja NSS:n kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä noin 4 400 henkilöä ja puolen vuoden kuluttua arvelivat työllistävänsä sata henkilöä enemmän.

Henkilöresursseja tarvitaan sähköisen talotekniikan toimialallakin lisää erityisesti suunnittelussa. Myös urakoitsijat uskovat rekrytoivansa jonkun verran enemmän työntekijöitä.

Tulostason odotukset ovat saldoluvulla mitattuna kaksijakoiset; suunnittelijoilla odotukset ovat parantuneet viime keväästä, urakoitsijoilla ne ovat kevättä matalammat. Molemmissa tämän vuoden kyselyissä tunnelmat ovat kuitenkin parhaat sitten vuoden 2011, joten hyvää suhdannetta on päästy hyödyntämään myös tulosmielessä.

Kysely lähetettiin lokakuussa STUL:n ja NSS:n jäsenrekisteristä 1 667 yritykseen. Kyselyn vastausprosentti oli 14.

 

Lue lisää

Katso kaikki