Sään ääri-ilmiöihin valmistauduttu huonosti

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät tulevaisuudessa, mutta monilla kunnilla ja kaupungeilla ei ole kestävää strategiaa tulevien muutosten kohtaamiseen.

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät tulevaisuudessa, mutta monilla kunnilla ja kaupungeilla ei ole kestävää strategiaa tulevien muutosten kohtaamiseen.

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) mukaan ilmaston lämpeneminen tekee säiden ääriolosuhteista voimakkaampia ja yleisempiä. YK:n ilmastopaneeli IPCC totesi viimeisimmässä raportissaan, että tämänhetkiset toimet täytyy kaksinkertaistaa, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua 1,5 asteeseen. Monet kaupungit ovat huonosti valmistautuneita säiden ääriolosuhteisiin, mikä voi aiheuttaa mittavia yhteiskunnallis-taloudellisia kustannuksia.

”Selkeän strategian avulla voidaan luoda edellytykset kestävälle hulevesien hallinnalle ja vähentää hulevesien aiheuttamia vahinkoja. Yleisesti ottaen on taloudellisempaa hoitaa valmistelut hyvin ja luoda pitkäaikainen ratkaisu kestävään hulevesien hallintaan kuin kestää tulvimisesta syntyvät kustannukset”, Swecon vesihuollon tekninen johtaja Vladimír Mikule toteaa.

Swecon uusi Urban Insight -raportti tarjoaa ratkaisuja siihen, miten niin sanottu sinivihreä kaupunki-infrastruktuuri voi auttaa valmistautumaan ilmastonmuutokseen. Urbaaneilla alueilla keskeistä on rajoittaa runsaista sateista johtuvia tulvia ja vaikuttaa hulevesien laatuun siten, että ne eivät heikennä luonnon omia prosesseja.

”Sinivihreään infrastruktuuriin kuuluvat erilaiset hulevesien hallintamenetelmät, kuten viherkatot, vihreät vyöhykkeet, painanteet, kosteikot, viivytysaltaat, sadepuutarhat, maanalaiset imeytysratkaisut sekä keräys- ja viivytyssäiliöt”, kertoo Swecon ympäristöpalveluiden erityisasiantuntija, biologi Tarja Ojala.

Lue lisää

Katso kaikki