RYM-SHOK Oy etenee: painopisteet tutkimukselle koossa, osakkaita etsitään

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän eli RYM-SHOKin tutkimusstrategiaa on valmisteltu useissa työpajoissa ja yritysten asiantuntijoiden kanssa käydyissä keskustelussa. Valmisteluista tutkimuksen painopisteiksi ovat nousseet energiatehokkuuden parantaminen, innovatiiviset prosessit ja toimintamallit, kilpailukykyinen yhdyskuntainfra sekä käyttäjälähtöiset tilat.
Tutkimusalueiden yhteisiä teemoja ovat ilmastonmuutos ja ihminen. Kaiken RYM-SHOK -toiminnan tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan synnyttäminen.
Energiatehokkuuden tutkimuskohteita ovat toimintaympäristö, liiketoiminta ja kaupallistaminen, elinkaariprosessi, kokonaiskonseptit, tuotteet ja palvelut sekä energian tuotanto, jakelu ja varastointi.
Prosessit ja toimintamallit -tutkimuksen tavoitteena on parantaa kiinteistö- ja rakentamisalan tuottavuutta tieto- ja viestintäteknologian avulla. Strategisen tutkimuksen keskeisiä kohteita ovat toiminta- ja liiketoimintamallit, toimitusverkostojen hallinta, tuottavuus ja tehokkuus,tietomallit, tiedonsiirron rajapinnat ja olemassa olevan rakennetun ympäristön digitalisointi.
Kilpailukykyinen yhdyskuntainfra -tutkimuksen kohteita ovat yhdyskuntakonseptit, ekotehokkaat vesi- ja jätevesiratkaisut, omaisuuden ja elinkaaren hallinta sekä materiaali- ja rakennetekniikka.
Käyttäjälähtöiset tilat -tutkimukseen kuuluvat käyttäjälähtöinen tilakehitys, tilakonseptit, ikääntyvien asumisratkaisut, olosuhteiden hallinta ja tilan elinkaari.
RYM-SHOKin tutkimuksesta kiinnostuneita potentiaalisia osakkaita pyydetään tekemään alustava RYM-SHOK Oy:n merkintävarausilmoitus 28.11 2008 mennessä. Merkintävarausilmoitus löytyy RYM-SHOKin verkkosivuilta. Kaikki merkintävarauksen tehneet kutsutaan koolle 8.joulukuuta keskustelemaan valmistelutilanteesta ja sopimaan jatkotoimenpiteistä.www.rymshok.fi

Lue lisää

Katso kaikki