RYM – SHOK käynnistyy

Rakennusala saa oman strategisen huippuosaamisen keskittymän. Asian hyväksyi 28. tammikuuta työ- ja elinkeinoministeriön strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmä.
Tavoitteena on vahvistaa suomalaista kiinteistö- ja rakennusalan osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä tehostamalla laaja-alaista ja kansainvälisesti verkottunutta huippututkimusta neljällä teema-alueella.
Rakennusalan huippuosaamisen keskittymää koordinoivan yhtiön RYM-SHOK Oy:n perustajajäseniksi on tähän mennessä ilmoittautunut 47 organisaatiota: 37 yritystä, neljä kaupunkia ja kuusi yliopistoa, tutkimuslaitosta tai ammattikorkeakoulua.
RYM-SHOK Oy:n tutkimusstrategiassa on neljä teemaa: energiatehokkuus, toimintamallit ja prosessit, kilpailukykyinen yhdyskuntainfra sekä käyttäjälähtöiset tilat. Tavoitteena on, että kiinteistö- ja rakennusalan tuotteiden ja palvelujen kauppataseen ylijäämä nousee 2 miljardista eurosta 5 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaa pyritään kaksinkertaistamaan kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitus nykyisestä noin 230 miljoonasta eurosta 500 miljoonaan euroon.ww.rymshok.fi

Lue lisää

Katso kaikki