Ruusupuiston rakentaminen valmistui

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy otti vastaan Ruusupuisto-rakennuksen Jyväskylässä 26.5. ja samana päivänä talo luovutettiin myös käyttäjälle, Jyväskylän yliopistolle.  Urakka toteutettiin projektijohtourakkana; pääurakoitsijana toimi NCC Rakennus Oy, taloteknisestä urakoinnista vastasi ARE Oy ja Rakennuttajakonsultoinnista PTS Kiinteistötekniikka Oy.

Ruusupuiston rakennuskustannukset olivat noin 20 miljoonaa euroa. Kokoa rakennuksessa on noin 8800 kerrosneliömetriä. Pääsuunnittelija oli Sarlotta Narjus (Arkkitehtitoimisto Sarc Oy) ja projektijohtourakoitsija NCC Rakennus Oy. Urakkamalli ja yhteistyö urakoitsijoiden välillä osoittautuivat erittäin onnistuneiksi ja hedelmällisiksi.

Konkreettisina tuloksina onnistumisesta ovat muun muassa rakennuksen erittäin hyvin aikataulussa pysyminen, sijoittuminen valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa ollen vuoden 2014 paras toimitilakohde sekä alalla harvinainen virheetön luovutus merkintä luovutuspöytäkirjassa. SYK Oy myönsi Hyvän rakentamisen kohde 2015 kunniakirjan kiitoksena ja osoituksena tästä Ruusupuiston työmaalle sekä NCC Rakennus Oy:lle, ARE Oy:lle ja rakennuttajakonsultille.

”Ruusupuiston rakennustyöt ovat edenneet hienosti tavoitteiden ja suunnitelmien mukaan ja hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa. Hankkeen aikana Jyväskylän yliopiston kanssa on erityisesti kehitetty työympäristöjä.” toteaa rakennuttamisen ja ylläpidon johtaja Aki Havia Suomen Yliopistokiinteistöiltä.

Rakennuspaikka oli arkkitehtonisesti haastava Alvar Aallon suunnittelemien museorakennusten läheisyydessä.  Aallon arkkitehtuuri on otettu huomioon erityisesti julkisivujen ikkunoiden ja ikkunaympäristöjen muotokielessä. Muuta merkittävää rakennuksen arkkitehtuurissa on mm. sisääntuloaula katsomoportaineen, portaiden ja kaiteiden puunkäyttö sekä ikkunanäkymät. Akustiikka on otettu suunnittelussa erityisesti huomioon ja materiaalivalinnat tukevat tilojen akustisia vaatimuksia.

Ruusupuisto on toteutettu Terve talo -periaatteella. Suunnitelmat on tehty huomioiden riskit ja niiden toteutusta on valvottu systemaattisesti. Materiaaleille on tehty riskianalyyseja ja testauksia ja sisäilman laatua tullaan seuraamaan. Käyttäjät ovat olleet mukana koko suunnitteluprosessin ajan.

Lue lisää

Katso kaikki