Ruokohelven sopimusviljelyala kasvoi

Vapon ruokohelven sopimusviljelyala kasvoi noin viidellä prosentilla kuluneen vuoden aikana. Huhtikuun jälkeen sopimuspeltoalaa on noin 16 000 hehtaaria ja viljelijöiden lukumäärä 848. Vapon tavoitteena on lisätä ruokohelven viljelyalaa 40 000 hehtaariin vuoteen 2013 mennessä. Se tarkoittaa 1 TWh energiaa, mikä vastaa noin 50 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta.
Kansallinen ruokohelpitavoite on 100 000 hehtaaria vuoteen 2015 mennessä. Ruokohelpi on energiakasvi, jonka viljely bioenergiaksi sopii Suomen oloihin. Vapon tavoitteena on tehdä ruokohelvestä kilpailukykyinen tuote, joka monipuolistaa laitosten polttoainevalikoimaa ja lisää energiaomavaraisuutta.

Lue lisää

Katso kaikki