RT: Uudenmaan työturvallisuuskilpailun vuoden 2008 parhaat yritykset ja työmaat palkittiin

Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun parhaat yritykset ja työmaat palkittiin vuoden 2008 osalta 9.2.2009 Helsingissä. Talonrakennusyritysten sarjan voitti NCC Rakennus Oy, toiseksi tuli SRV Toimitilat Oy ja kolmanneksi Skanska Talonrakennus Oy. Maa- ja vesirakennusalan yritysten sarjan voitti Skanska Infra Oy, toiseksi tuli Maanrakennusliike E. M. Pekkinen Oy ja kolmanneksi SRV Toimitilat Oy.
Talonrakentajien puolella NCC Rakennus Oy korjasi miltei koko potin. Työmaasarjan osalta NCC kiri kärkeen asuinkerrostalojen sarjassa, liike- toimisto- ja julkisten rakennusten sarjassa sekä myös korjauskohteiden sarjassa. Pientalokohteiden sarjan sekä teollisuus- varasto- ja pysäköintilaitosten sarjan paras oli YIT Rakennus Oy.
Maa- ja vesirakennuspuolella tunnelityömaiden sarjan parhaaksi nousi Lemminkäinen Infra Oy. Muissa mvr-kohteissa kärkeen kiri Skanska Infra Oy.
Työmaiden välisessä kilpailussa oli vuonna 2008 ensi kertaa käytössä uusi rakennustyyppien mukaan laadittu sarjajako sekä talonrakennus- että mvr-kohteissa. Aiemmin kaikki talonrakennustyömaat olivat yhdessä ja samassa sarjassa kuten myös mvr-työmaat.
Uudenmaan työsuojelupiirin luovuttaman kiertopalkinnon voitti talonrakennusyritysten sarjassa NCC Rakennus Oy ja maa- ja vesirakennusalan yritysten sarjassa Skanska Infra Oy. Kiertopalkinnon saa yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

Kilpailussa saivat lisäksi kunniamaininnan kolme parhaiten työturvallisuusasiansa talonrakennustyömailla sekä maa- ja vesirakennustyömailla hoitanutta aliurakoitsijaa. Aliurakoitsijoita ei asetettu paremmuusjärjestykseen.
Työturvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra Uusimaa, Rakennusliitto, Toimihenkilöunioni, Uudenmaan työsuojelupiiri ja Työturvallisuuskeskus.Vuonna 2009 myös rakennuttajat mukaan kilpailuun

Työturvallisuuskilpailu jatkuu Uudellamaalla vuonna 2009 teemalla �?�Suunnittelusta turvalliseen rakentamiseen�?�.

�?�Haluamme saada tänä vuonna saada myös rakennuttajia ja projektinjohtopalveluyrityksiä mukaan kilpailuun. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on ollut aktiivisesti mukana tämän vuoden kilpailun järjestelyissä. Uutena osa-alueena kilpailussa onkin tänä vuonna rakennuttajatiimin turvallisuustoiminnan arvioiminen�?�, kertoo aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiristä.

Työturvallisuuskeskus on tuottanut yhdessä kilpailuja organisoivien tahojen kanssa kilpailuvuoden ajaksi työmaakäyttöön tarkoitetun yhteisen valtakunnallisen julisteen muistuttamaan kaikkia työmaalla toimivia suojavälineiden käytön tärkeydestä.

Eri puolilla maata järjestetyt työturvallisuuskilpailut ovat parantaneet työmaiden työturvallisuutta ja rakennushankkeen osapuolten yhteistyötä työturvallisuusasioissa.

Turvallisuuden tasoa mitataan kirjaamalla havaintoja

Arviointikohteina vuoden 2008 kilpailussa olivat työmaiden turvallisuuden taso TR- ja MVR-mittareilla mitattuna ja yrityksessä sattuneiden työtapaturmien kokonaismäärä. Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Uudenmaan työsuojelupiirin tarkastajat.

Työmaalla suoritettujen mittausten yhteydessä tarkastajat selvittivät lisäksi työmaan johdolta muun muassa seuraavia asioita: työhön perehdyttäminen, tuntevatko työntekijät työhönsä liittyvät vaaratekijät, miten suojavälineiden käyttö on varmistettu, onko työmaalla käytössä menettely vaara- ja riskitekijöistä ilmoittamiseksi, otetaanko työmaalla aiheetonta riskiä ja miten työmaajohto on asiaan suhtautunut.

Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TR-mittarilla tapahtuu kiertämällä työmaalla ja merkitsemällä oikein / väärin havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR-taso on suhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin (oikein + väärin -havainnot).

Yrityssarjan tulokset:

Arviointikohteina yritysten välisessä sarjassa olivat työmaiden turvallisuuden taso TR- ja MVR-mittareilla mitattuna ja yrityksessä sattuneiden vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden työtapaturmien määrä.

Talonrakennusyritykset:
1. NCC Rakennus Oy, Helsinki
2. SRV Toimitilat Oy, Espoo
3. Skanska Talonrakennus Oy, Helsinki

Maa- ja vesirakennusalan yritykset:
1. Skanska Infra Oy, Helsinki
2. Maanrakennusliike E. M. Pekkinen Oy, Espoo
3. SRV Toimitilat Oy, Espoo

Parhaat talonrakennustyömaat:

Työmaiden välisessä sarjassa paremmuus arvioitiin ainoastaan TR -indeksien perusteella (suluissa oleva lukuarvo).

Asuinkerrostalot:
– NCC Rakennus Oy, As Oy Espoon Aksentti (97,9)

Pientalot:
– YIT Rakennus Oy, As Oy Espoon Virvaila (94,9)

Liike-, toimisto- ja julkinen rakentaminen:
– NCC Rakennus Oy, Plaza II Largo (99,5)

Teollisuusrakennukset, varastot ja pysäköintilaitokset:
– YIT Rakennus Oy, Koy Kilterinparkki (98,2)

Korjaustyömaat:
– NCC Rakennus Oy, As Oy Satakallio vaihe 3 (98)

Parhaat maa- ja vesirakennustyömaat:

Työmaiden välisessä sarjassa paremmuus arvioitiin ainoastaan MVR -indeksien perusteella (suluissa oleva lukuarvo).
Tunnelit:
– Lemminkäinen Infra Oy, Yhteiskäyttötunneli Meilahti-Pasila-Käpylä LU2, Helsinki (97,4)
Muu maa- ja vesirakentaminen:
– Skanska Infra Oy, Hansavalkama, Espoo (98)
Kunniamaininnan saaneet talonrakennusalan aliurakoitsijat:
– LTU-Urakointi Oy
– Esko Nurmisen Maalaamo Oy
– Elementtiasennusliike H. Tourunen Oy
Kunniamaininnan saaneet mvr-alan aliurakoitsijat:
– Ratakadun Maansiirto Oy
– Konevuori Oy
– Askolan Louhinta Oy
Kiertopalkinnot:
– NCC Rakennus Oy
– Skanska Infra Oy

Lue lisää

Katso kaikki