RT: ”Rakentamismääräysten muutokset ja yhteiskunnan toimenpiteet nostaneet rakennuskustannuksia merkittävästi”

Viimeisen kymmenen vuoden aikana rakennuskustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet. Nousuun ovat Rakennusteollisuuden mukaan syynä määräysten muutokset ja asuntojen varustetason parantuminen. Uudistuotannon kustannusten kokonaisuudessaan voidaan tästä syystä arvioida vuodesta 1994 nousseen 1.200 euroa asuntoneliötä kohti.

�?�Varustetason ja laadunparannukset ovat tietenkin myönteistä. Sen sijaan julkishallinnon muista toimenpiteistä, kuten arvonlisäverosta, kaavoituksen hitaudesta ja kaavojen asettamista lisävaatimuksista, johtuvaa merkittävää kustannusnousua on vaikea hyväksyä�?�, kertoo Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtaja, YIT Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Jalasjoki.

Rakennusteollisuus RT ry selvitti yhdessä jäsenyritystensä kanssa pääkaupunkiseudun asuntojen uudisrakentamisen kustannustasoja nyt ja kymmenen vuotta aikaisemmin, vuonna 1994. Selvityksen tuloksena aikaansaadut arviot osoittavat, että yhteiskunnan toimenpiteet ovat voimakkaasti nostamassa kustannustasoa. Näistä toimenpiteistä on osa toki kestäviin rakennusratkaisuihin vaikuttaneita ja laatua parantaneita tekijöitä, jotka ovat tietenkin lopputuotteen ja loppuasiakkaan kannalta myönteisiä.

Merkittävimmät laadunparannuksiin liittyvät kustannustekijät ovat energia- ja vastaaviin määräyksiin, rakennusten massoitteluun ja ulkonäköön sekä autopaikoitukseen liittyviä. Kun erilaisten tekijöiden kustannuksia nostava yhteisvaikutus on tällä kymmenen vuoden aikajänteellä (vuodesta 1994) ollut lähes 1.200 euroa asuntoneliölle, on näiden laatutekijöiden osuus noin 40 %.

Erittäin merkittävä osa lisäkustannuksista, noin puolet, syntyy valtiovallan ja kuntien hallinnollisten päätösten ja toimenpiteiden kautta. Näitä tekijöitä ovat mm. arvonlisävero, joka tuli voimaan 1994, asuntokauppalain vastuut ja rakennuskelpoisen maan hinta.

�?�Jos tänä päivänä rakennettaisiin uudisasunto kymmenen vuoden takaisilla vaatimuksilla ja edellytyksillä, asuntoneliön hinta olisi 1200 euroa nykyistä halvempi. Tämän verran julkishallinto on siis nostanut omilla toimenpiteillään uudisasuntojen hintoja vuosikymmenessä�?� toteaa yhteenvetona selvityksestä Ilpo Jalasjoki.

Lue lisää

Katso kaikki