RT palkitsi kolme nuorta työnjohtajaa

Rakennusteollisuus RT ry palkitsi 85-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi stipendeillä kolme nuorta rakennusteollisuuden työnjohto- tai muissa tuotannollisissa tehtävissä toimivaa ammattilaista. Stipendinsaajien työtantajan tuli olla RT:n jäsenyritys. 3000 euron suuruiset stipendit saivat tuotantoinsinööri Sonja Lattu (Lujatalo Oy), vastaava työnjohtaja Tommi Lehtola (Skanska Tekra Oy) ja työkohdemestari Tuomas Tonteri (NCC Rakennus Oy). Stipendit luovutettiin tänään Helsingissä pidetyssä Kiinteistö- ja rakennusforum 2006:ssa.

RT:n stipendeillä runsaasti hakijoita

Stipendihakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 ja ne edustivat sekä talonrakentamisen, rakennustuoteteollisuusden että infrarakentamisen alueita. Vaikka enemmistö hakemuksista koski miehiä, piti stipendihakemukset käsitellyt RT:n jatkokoulutusrahaston apurahatoimikunta tärkeänä, että myös naisia hakeutuu perinteisesti miehiseksi koetulle alalle. Naisia koskeneet stipendihakemukset osoittivatkin, että naiset ovat pärjänneet alalla erinomaisesti.

Valitessaan stipendin saajia apurahatoimikunta kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että henkilö, jolla stipendiä haettiin, on työnjohdollisissa tehtävissä. Rakennusalan työnjohdon onnistuminen tehtävässään on ratkaisevaa rakennustyön laadun ja tehokkuuden kannalta. Tärkeitä perusteita stipendinsaajien valinnassa olivat laadukkaasti ja menestyksellisesti hoidetut työtehtävät sekä aikaansaadut tulokset tai työssä syntyneet uudet toimintatavat ja -menetelmät.

Palkitut nuorten työnjohtajien eliittiä

3000 euron suuruisten stipendien saajat ovat tuotantoinsinööri Sonja Lattu Lujatalo Oy:stä, vastaava työnjohtaja Tommi Lehtola Skanska Tekra Oy:stä ja työkohdemestari Tuomas Tonteri NCC Rakennus Oy:stä.

Sonja Lattu (25) valmistui amk-insinööriksi keväällä 2004. Hän suoritti jo harjoittelujaksonsa Lujatalo Oy:ssä, teki DynaProject-aikatauluohjelmaan liittyvän päättötyönsä yritykselle ja on valmistumisensa jälkeen ollut pysyvässä työsuhteessa Lujatalossa. Hänellä on ollut suuri merkitys DynaProject-aikatauluohjelman kehittämisessä. Sonja Lattu on tehnyt kaikki tarvittavat määritykset ja laajan taustatyön, jota tarvittiin ohjelman käyttöönotossa yrityksessä. Koska hän on yhteyshenkilö ohjelman valmistajaan ja testaa uudet ominaisuudet ennen käyttöönottoa, hän on arvokas linkki rakennusalan työvälineiden kehittämisessä.

Tommi Lehtola (25) on valmistunut ensin kirvesmieheksi vuonna 1998 ja ammattikorkeakouluopintojen jälkeen amk-insinööriksi joulukuussa 2004. Hän työskenteli jo opiskeluaikanaan Skanska Tekra Oy:ssä ja teki myös kaivinpaalutekniikkoja käsittelevän opinnäytetyönsä yritykselle. Valmistumisensa jälkeen hän siirtyi heti nuoremmaksi työnjohtajaksi työmaalle, jossa työkohteina olivat perustustyökohteet mm. Pasilassa ja Niittykummussa. Toimiessaan vastaavana työnjohtajana Vantaalla Portinpuisto Retail Parkin rakennustyömaalla Tommi Lehtola osoitti itsenäisyyttä ja innovatiivisuutta mm. maa-ainesten kierrätyksessä, ja työmaalla hyödynnettiin hyvin uusia työtekniikoita.

Tuomas Tonteri (28) valmistui amk-insinööriksi vuonna 2002. Hän suoritti opiskeluun liittyvät harjoittelujaksot NCC:n Airport Plaza -projektissa ja on valmistumisensa jälkeen toiminut työkohdemestarina NCC Rakennus Oy:n toimitilayksikössä eri projekteissa. Hän on suorittanut vuonna 2004 töiden ohessa rakennustuotannon RAT-pätevyyden kurssin parantaen näin edellytyksiään työmaan johtotehtäviin. Meneillään olevassa Opus 3 -projektissa Tuomas Tonterilla on johdettavina työlajeina mm. kaikki talotekniset työt, tasoite- ja maalaustyöt, kaikki väliseinätyöt mukaan lukien järjestelmäseinät sekä kerroksien kalusteet, varusteet ja ovet.

Lue lisää

Katso kaikki