RT: Nyt on oikea hetki käynnistää kaupunkien ja kuntien rakennushankkeita

Rakentamisen aloitusten hiljentyminen uhkaa jättää koko Suomessa jo tänä keväänä ainakin 30 000 rakentajaa lyhyeksi tai pitemmäksi ajaksi ilman työtä. Valitettavasti lähes samansuuntainen kehitys on nähtävillä myös Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, ellei nyt ryhdytä pikaisiin torjuntatalkoisiin.
Pohjanmaalla asunnoille myönnettyjen lupien määrä supistui kolmanneksen viime vuonna, mikä viittaa asuntotuotannon vähenemiseen myös tänä vuonna. Toimitilarakentamisessa tilanne on hieman myönteisempi, sillä liike- ja toimistorakennuksille myönnettiin viime vuonna edellisvuotta runsaammin rakennuslupia. Myös julkisen palvelurakentamisen tarve on näillä näkymin kasvamassa, sillä lupia myönnettiin viime vuonna yli kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.
Rakentamista tehokkaampia työttömyyden torjuntakeinoja ei valtiovallalla ole käytettävissä. Sadan asunnon rakentaminen työllistää vuodeksi noin 350 henkilöä. Myös korjausrakentamisen 10 prosentin avustuksella, joka on saatavissa tänä vuonna aloitettaviin kohteisiin, on merkittävä kansantaloudellinen vaikutus. Valtion miljoonan euron avustuksen vipuvaikutuksella syntyvä 10 miljoonan euron panos työllistää koko rakentamisen ketjussa 170 henkilöä vuodeksi.
�?�Huomionarvoista on myös se, että rakentamispanoksista palautuu erilaisina veroina ja veronluonteisina maksuina yhteiskunnan käyttöön 40 prosenttia. Nyt olisikin Pohjanmaan kaupunkien, kuntien ja seurakuntien mielekästä käynnistää hankkeitaan. Tällä ne vähentäisivät alueittensa työttömyyden taloudellisia haittavaikutuksia, nyt kun alan resurssit riittävät hyvin nopeisiin rakentamisen aloituksiin�?�, kannusti Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti avatessaan tänään Vaasassa RT:n ensimmäistä maakunnallista Kumppanuuspäivää.

Tilaisuudessa puhunut Vaasan kaupungin kaupunginjohtaja Markku Lumio kertoi ajatuksen Kumppanuuspäivään syntyneen viime kesän Asuntomessuilla. Tällä valtakunnallisesti maamme suurimmalla kesätapahtumalla oli Vaasan seudun kannalta asuntorakentamisen ohella muutenkin suuri merkitys. Lumio kävi puheenvuorossaan läpi Vaasan kaupungin talous- ja työllisyystilannetta, jotka ovat hänen mukaansa maamme kaupunkien valtakunnallista tasoa parempia.

Byrokratia ei saa hidastaa hankkeiden liikkeellelähtöä
Yleinen talouden epävarmuus on viime kesän jälkeen vaikuttanut erittäin voimakkaasti asuntokauppaan ja estänyt alkavan asuntotuotannon. Muun talonrakentamisen taas uhkaa pysäyttää rahoituslaitosten toimimattomuus. RT:n helmikuun jäsenkyselyn mukaan asuntorakentamisen aloitusten määrä näyttää tänä vuonna jäävän 90-luvun lamavuosien tasolle.
�?�Valtion elvytystointen lisäksi viranomaisten ja rakentajien on tehtävä nyt yhteistyötä, jotta byrokratiaan liittyvät muodollisuudet eivät nouse aloitusten esteeksi, vaikka kaikki muu saataisiinkin kuntoon. Nyt pitää huolehtia, että päästään oikeasti tekemään aloituksia eikä aikaa valu hukkaan. RT:n mukaan kaavat ovat usein liian yksityiskohtaisia ja liiaksi suunnittelijoita sitovia. Viranomaistenkin on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa osattava joustaa, kuten kaikki muut jo tekevät�?�, Pipatti sanoi.
Määräykset ja niiden tulkinnat vaihtelevat kunnittain ja myös niiden sisällä eri viranomaisten kesken. �?�Erityisesti rakennusvalvonta- ja paloviranomaisten tulkinnat pitäisi olla pääsääntöisesti samoja riippumatta siitä missä päin Suomea ollaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisilla on harkintavaltaa useissa asioissa, mutta niiden käytölle pitäisi olla aina järkevät perustelut�?�, totesi Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti tänään Vaasassa.

Lue lisää

Katso kaikki