RT ja LVI-TU: Kotitalousvähennyksen laajentaminen edistää ilmastotavoitteita ja työllisyyttä

Rakennusteollisuus RT ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ovat tyytyväisiä hallituksen päätökseen nostaa kotitalousvähennystä. Parannuksella halutaan edistää etenkin öljylämmityksestä luopumista ja uusiutuvan energian käyttöön siirtymistä. Tämä vähentää päästöjä ja lisää työllisyyttä.

Talotekniikka-lehti

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosentti 40:stä 60:een. Muutos koskee lämmitystapamuutoksia öljylämmityksestä luopumisen osalta vuosina 2022–2027.

Lisäksi syksyn budjettiriihessä linjataan kaksivuotisesta kokeilusta, jossa kotitalousvähennystä korotettaisiin vastaavalla tavalla myös muiden vähennyksen piiriin kuuluvien töiden osalta. Kokeilun tarkoituksena on arvioida kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksia.

− Hallituksen päätös parantaa kotitalousvähennystä oli toivottu ja viisas päätös. Sen myötä yhä useammalla on mahdollisuus tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä koteihinsa. Korjausrakentamisella voidaan vaikuttaa kotien terveellisyyteen, turvallisuuteen ja asumismukavuuteen sekä vähentää tehokkaasti ilmastopäästöjä ja energiankulutusta, sanoo LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen tiedotteessa.

Hallitus aloittaa myös selvityksen, miten kotitalousvähennyksellä voidaan kannustaa korjauspalveluihin ja remontteihin sekä laajentaa muihin energiaremontteihin ja taloyhtiön teettämiin korjauksiin.

Kotitalousvähennyksen parantamisella ja laajentamisella halutaan pidentää rakennusten ja materiaalien käyttöikää, parantaa energiatehokkuutta sekä tukea kiertotaloutta ja päästöjen vähentämistä. Rakennusteollisuus RT näkee tärkeänä, että alan toimijat otetaan vahvasti mukaan selvityksen tekoon.

Vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartan mukaan rakennetussa ympäristössä peräti 76 prosenttia päästöistä syntyy rakennusten käytön aikaisesta energiankulutuksesta.

− Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja mahdollisimman nopea vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtyminen ovat tutkitusti vaikuttavimpia keinoja ilmastopäästöjen pienentämiseksi. Kotitalousvähennyksen korottaminen ja ulottaminen muihin korjaus- ja energiaremontteihin on toimiva täsmäase, jota kannattaa hyödyntää.

− On tärkeää, että hallituksella on halua laajentaa kotitalousvähennys myös taloyhtiön teettämiin remontteihin. Tämänhetkinen tilanne hidastaa asunto-osakeyhtiöiden perusparannusten aloittamista ja asettaa osakkaat eriarvoiseen asemaan omakotiasujiin nähden. Muutoksella edistettäisiin sekä asukkaiden yhdenvertaisuutta että oikea-aikaista korjaamista. Tämä on ollut pitkään Rakennusteollisuus RT:n sekä LVI-TU:n tavoite, Hokkanen toteaa.

Kotitalousvähennyksen parantamisen arvioidaan vähentävän verotuottoja vuositasolla noin kahdeksan miljoonaa euroa.

− Kahdeksan miljoonan euron verotuottojen vähennys on pieni hinta verrattuna siihen, mitä kotitalousvähennyksen parantamisella saavutetaan. Tämän päätöksen avulla luodaan lisää työtä ja hyvinvointia suomalaisille, torjutaan harmaata taloutta sekä vähennetään tehokkaasti rakennetusta ympäristöstä aiheutuvia päästöjä. Jatkossa yhä useammalla on mahdollisuus pitää parempaa huolta kodistaan, joka yleensä on myös ihmisen merkittävin omaisuus, Hokkanen painottaa.

Lue lisää

Katso kaikki