RIL-säätiön apurahoja rakennusalan osaamisen kehittämiseen: Tänä vuonna eniten apurahoja väitöskirjoille ja lisensiaattitöille

RIL-säätiö on jakanut yhteensä 38.450 euron apurahat. Niiden tarkoituksena on rakennusalan tieteen ja taiteen tukeminen sekä rakennusalan osaamisen kehittäminen.

Apurahat jakautuvat yhteensä viiteen hakuluokkaan:

1. Teekkareiden opiskelu ja työharjoittelu ulkomailla, 10 200 euroa
2. Oivallisesti tutkinnon 1. vaiheen suorittaneet, 1 200 euroa
3. Oivallisesti valmistuneet, 4 800 euroa
4. Väitöskirjat ja lisensiaattityöt, 11 250 euroa
5. Muut alan kehityshankkeet, 11 000 euroa

Oivallisuuden määritteenä on tavanomaisesti pidetty TTK:lla ja TTY:ssa opiskelevien osalta kaikkien aineiden keskiarvona vähintään 4,0 ja Oulun yliopistossa opiskelevien osalta vähintään 2,38.

Parhaat väitöskirjat ja lisensiaattityöt:

Olli Kerokoski, Tampere, väitöskirja TTY, Soil-Structure Interaction of Long Jointless Bridges with Integral Abutments

Tero Lehtonen, Espoo, väitöskirja TKK, Kumppanuusmallinen yhteistyö – motiivit ja menestystekijät toimitilapalveluympäristössä

Tero Markkanen, Tampere, väitöskirja TTY, Tietotekniikan hyödyntäminen rakennusalalla

Antti Nurmikolu, Tampere, väitöskirja TTY, Ratarakenteessa käytettävien kallio-murskeiden tekniset vaatimukset ja elinkaaritalous

Pekka Pietilä, Tampere, väitöskirja TTY, Kuntien rooli vesihuoltopalvelujen järjestämisessä

Tero Väisänen, Oulu, lisensiaattityö Oulun yliopisto, Rehevän järven
kunnostusmenetelmän valinta

Oivallisesti DI-tutkinnon suorittaneet, 25.8.2005 mennessä valmistuneet:

Erik Eriksson, Juha-Pekka Häyrynen, Reetta Kuronen, Harri Linnamaa, Noora Veijalainen , Elina Vestola

Oivallisesti DI-tutkinnon ensimmäisen vaiheen suorittaneet:

Anna Laiho, Elise Ruohonen, Kirsi-Marja Haanpää

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL perusti RIL-Säätiön vuonna 1999. Säätiön tarkoituksena on rakennusalan tieteen ja taiteen tukeminen sekä muutoinkin alan osaamisen kehittäminen, opiskelun, täydennyskoulutuksen, tutkimuksen ja rakennusinsinöörien yhteistoiminnan edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja rahoittamalla tarkoitustaan palvelevia hankkeita.

Lue lisää

Katso kaikki