RIL: Korjausvelka miljardeja euroja, koulutus vain välttävää, Tt&K riutuu

Kansallisomaisuuden hoitamiseen tarvittavassa tiedossa on ollut suorastaan ammottava aukko, jota Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on kiirehtinyt paikkaamaan aloittamalla säännöllisen rakennetun ympäristön tilan seurannan.
Seurantaa varten on avattu nettisivusto www.roti.fi (Rakennetun Omaisuuden Tila). Liiton tavoite on tarjota päättäjille yksityiskohtaista, tutkittua tietoa päätösten pohjaksi. Asian merkitystä korostaa se tosiasia, että rakennetun omaisuuden osuus koko kansallisvarallisuudesta on peräti 70 prosenttia.
Jos tieto auttaa hoitamaan tätä jättiläisomaisuutta rahtusenkaan paremmin, ovat raportin laatijat tehneet suorastaan isänmaallisen suurtyön. Ja jo ensimmäisen raportin julkistamistilaisuus 6. helmikuuta 2007 kertoi, että tiedolle on todellista tarvetta: alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen yllättyi rakennusalan koulutuksen sekä tutkimuksen ja kehitystoiminnan huonosta tilasta.
Raportti ei kommentoi talotekniikan tilannetta erikseen. RIL:n toimitusjohtajan vakanssilta vastikään RIL Sovittelu Oy:n toimitusjohtajaksi siirtynyt Jyrki Keinänen toteaa kuitenkin, että talotekniikka tulee välillisesti esiin peruskorjaustarpeen puolella, jossa lähitulevaisuudessa korostuvat putki- ja julkisivuremontit. Raportti kiinnittää huomiota myös julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin, joihin on tartuttava tutkittujen korjausratkaisujen avulla. Talotekniikan rooli on luonnollisesti merkittävä energiansäästökysymyksissä, jossa asiakkaan tarpeita ovat Keinäsen mukaan toisaalta jäähdytys, toisaalta energiansäästö. Raportti jakaakin kiitosta uusien rakennusten energiatalouden parantumiselle.
”Talotekniikka-ala on ollut elinkaariasioissa hyvin valistunutta ja noteerannut asioita hyvissä ajoin”, Keinänen toteaa.
”Tärkeätä on toki myös se, että ala on kehittänyt pitkän ajanjakson laskentamenetelmiä, joilla voidaan perustella elinkaariedullisia investointeja. Raporttimmehan tähtää totuttua pitkäjänteisempään tarkasteluun.”
Raportin muita keskeisiä talotekniikka-alaa koskettavia huomioita olivat vanhan rakennuskannan riittämättömän ylläpidon sekä opetuksen ja varsinkin tutkimus- ja kehitystoiminnan huono tila.
www.roti.fi

Lue lisää

Katso kaikki