RAKLIn suhdannetiedote 4/2008: Pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinat jyrkässä laskussa

Pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden tilanne heikkenee nopeasti. Rahoitusmarkkinoiden jumiutuminen on hiljentänyt kiinteistökauppaa. Ulkomaisten toimijoiden osuus kaupasta on pudonnut nopeasti ja ne toimivat nyt etupäässä myyjinä. Uusien rakennusinvestointien aloitukset ovat lähes pysähtyneet ja hinnat ovat kääntyneet laskusuuntaan niin asunnoissa, toimitiloissa kuin rakennusurakoissa.Kiinteistömarkkinoita vaivaa epävarmuus

Markkinoiden tilaa kuvaa päätöksenteon viivästyminen sekä kiinteistökaupoissa että vuokrasopimusten tekemisessä. Tuore toimitilabarometri ennakoi toimistovuokrien laskua. Vuokrataso säilyy parhaiten Helsingin keskustassa, sen sijaan vuokrien ennustetaan alenevan selvästi keskustan ulkopuolella. Tilakysynnän ennakoidaan pysyvän vahvana päivittäistavarakaupassa, mutta esimerkiksi auto-, rauta- ja huonekalukaupan suhdannetilanne heijastuu nopeasti myös tilakysyntään.

Kuluvana vuonna ulkomaisten kiinteistösijoittajien osuus kiinteistökaupoissa on pudonnut. Kansainväliset sijoittajat ovat olleet ostajana noin 50 prosentissa kiinteistökaupoista, mutta ne eivät ole enää tehneet kauppoja syksyn edetessä. Omalla pääomalla toimivilla on nyt vahva asema markkinoilla. Velalla toimivat sijoittajat kohtaavat vaikeuksia, mikäli kassavirta tyrehtyy. Yritykset kiinnittävät nyt huomionsa perusliiketoimintaan, vuokraukseen ja toimitilojen käyttöön sekä asiakassuhteisiin.

Rakentamisen volyymi romahtaa pääkaupunkiseudulla

Uusien rakennushankkeiden aloitukset ovat laskeneet rajusti kevään 1. neljännekselle osuneesta suhdannehuipusta. Rakennuslupien määrä on vähentynyt nopeasti ja aloitukset ovat käytännössä romahtaneet. Joitakin hankkeita on myös keskeytetty. Uudisrakentamisen tilauskanta kestää kesään 2009 saakka, jonka jälkeen markkinoille vapautuu runsaasti resursseja. Uusien asuntojen aloitukset ovat jäämässä noin 7000 asunnon tasolle. Toimistorakennuksia on vielä kuluvana vuonna käynnistetty runsaasti ja tiloja valmistuu kesällä 2009 lähes ennätysmäärä. Kysynnän hiipuminen kasvattaa tämän jälkeen nopeasti tilojen vajaakäyttöastetta.

Julkiset hankkeet pehmentävät pudotusta

Julkisia rakennushankkeita on kuluvana vuonna käynnistetty aiempaa enemmän. Kunnat, seurakunnat ja Senaatti-kiinteistöt hyötyvät markkinatilanteesta ja käynnistävät hankkeita vielä loppuvuoden aikana. Julkisia kannattavia hankkeita on nyt edullista aikaistaa.

Tarjouspyyntöihin saadaan nyt vastauksia

Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tarjousaktiivisuus nousee nopeasti. Viimeisiin tarjouspyyntöihin on saatu vastausprosenteiksi jopa 100. Myös korjausrakentamisen ennakoidaan nyt lisääntyvän ja kuluttajien korjausaikomukset ovat jatkuvasti korkealla. Markkinoilla riittää nyt korjausrakentamisen tarjoajia myös kotitalouksille, mikä laskee urakkahintoja. Rautakaupan myynnin ennakoidaan jäävän miinukselle tammi-lokakuun lievästä kasvusta huolimatta ja myös vuosi 2009 näyttää heikolta.

Suhdanne tervehdyttää hintatasoa

Pitkään jatkunut hyvä taloustilanne on kasvattanut sijoitus- ja rakennusmarkkinat ennätyskorkealle ja rakentamisen volyymi on edelleen korkea. Rakentamisen määrä putoaa nyt kuitenkin rajusti. Laskusuhdanne kuitenkin tervehdyttää kiinteistö- ja rakennusalan muilta hinnoilta karannutta hintatasoa, mikä puolestaan laskee uusien hankkeiden aloituskynnystä.

www.rakli.fi/kiinteistojarakentamisala/toimialajamarkkinat

Lue lisää

Katso kaikki