RAKLIn suhdannetiedote 02/2008 – Huippusuhdanne laantuu pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla

Maailman talousnäkymien heikentyminen alkaa näkyä myös Suomen kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla, mutta markkinat ovat syksyä kohti normalisoitumassa. Rakentamisen volyymi on edelleen huippukorkealla. Pääkaupunkiseudulla talouskasvu on alkuvuonna ollut selvästi muuta maata voimakkaampaa.Kiinteistömarkkinoilla nettotuottovaatimukset hieman nousussa
Suomen kiinteistömarkkinoiden kilpailukyky on edelleen hyvä. Kotimaisten ostajien osuus kiinteistömarkkinoilla on kasvanut. Kiinteistöjen nettotuottovaatimukset ovat hieman nousussa. Vuokrat ovat nousseet koko alkuvuoden, mutta niiden nousun ennakoidaan taittuvan talouden näkymien hiipuessa ja tarjonnan lisääntyessä. Toimistovuokrat ovat alkuvuonna nousseet noin 6 %. Tyhjät tilat ovat vähentyneet, mutta niiden määrän ennakoidaan nousevan. Loppuvuonna uusia toimitilakohteita aloitetaan selvästi edellisvuotta vähemmän.

Asuntokysyntä jatkuu vilkkaana pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen on viime vuoden lopusta lähtien vilkastunut vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Pääkaupunkiseudun kehitys on ollut muuta maata parempaa, kun asuntorakentamisen volyymi koko maassa on tullut selvästi alaspäin.

Rakennuskustannusten nousu edelleen kuluttajahintoja nopeampaa
Rakennuskustannusindeksin nousuvauhti on jatkuvasti selkeästi suurempi kuin kuluttajahintojen eli rakentaminen kallistuu suhteessa muihin hyödykkeisiin. Urakoitsijoiden tarjoushalukkuus ja mielenkiinto tarjousten tekemiseen on kuitenkin kasvanut.

Rakentajilla edelleen runsaasti töitä
Sekä rakennusyritysten että konsulttien tilauskanta on edelleen ennätyskorkealla. Koko maassa noin 30 % rakennusyrityksistä kärsii työvoimapulasta. Uudellamaalla resurssien puutteesta kärsii 50 % yrityksistä.
Pientalorakentamisen volyymi näkyy myös rautakaupan myynnissä, jossa alkuvuoden kasvu on ollut lähes 7 %.
Ottaen huomioon rakennusmarkkinoiden tilauskannan ja alan työllisyyden RAKLI suosittelee hankkeiden aloitusten siirtoa loppuvuoteen tai jopa vuoden 2009 alkuun. Syksyä kohti hiljenevä uudisrakentaminen lisää loppuvuonna resursseja korjausrakentamiselle.

Lue lisää

Katso kaikki