Rakentamisen painottuminen kesäkaudelle pitää resurssit täyskäytössä: Asuntotuotanto ja teollisuusrakentaminen pitävät yllä rakentamisen kasvua

Rakennusteollisuus RT ry:n 3.5.2005 julkistaman suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen näkymät vuodelle 2005 ovat suotuisat. Rakentaminen kasvaa tänä ja ensi vuonna kolme prosenttia. Korkotaso on alhainen ja talouskasvun pysyminen ripeänä lisää investointeja teollisuudessa.

– Asuntotuotannon käynnistymistä hidastaa entisestään kohtuuhintaisen tonttimaan niukkuus. Kasvanut kysyntä on nostanut esimerkiksi pientalotonttien hintoja vuonna 2004 koko maassa keskimäärin 13 prosenttia. Rajuinta tonttihintojen nousu oli kuitenkin pääkaupunkiseudun kehyskunnissa, missä pientalojen tonttien hinnat kohosivat viime vuonna yli viidenneksen edellisvuodesta, sanoi Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Jalasjoki liiton suhdannekatsauksen julkistamistilaisuudessa 3.5.2005 Helsingissä.

Rakennusteollisuuden nykyistä suhdannetilannetta leimaa voimakkaasti kausivaihteluiden aiheuttamat haitat. Kausivaihtelut ovat viime vuosina kasvaneet ja niistä on tullut yhä pysyvämpi ilmiö rakennusalalle.
Kesällä urakoitsijoiden työkanta kasvaa tuntuvasti, mutta talvella käy päinvastoin ja lomautuksia joudutaan antamaan hyvistä suhdannenäkymistä huolimatta. Tämä on johtanut virheelliseen ylikuumenemiskeskusteluun erityisesti infrahankkeiden osalta. Kausivaihteluita voitaisiin vähentää ajoittamalla muun muassa väylähankkeita ja kuntien rakennushankkeita enemmän talvikaudelle.

Talonrakennustöiden kokonaisaloitukset nousevat tänä vuonna 37,3 miljoonaan kuutiometriin. Nousua on viime vuodesta reilut puoli miljoonaa kuutiometriä. Viime vuonna kasvoivat eniten asuntotuotanto, ja teollisuus- ja varastorakentaminen. Muu talonrakentaminen pysyi lähes ennallaan. Eniten supistui julkinen palvelurakentaminen.

Rakennustuoteteollisuuden tuotanto lisääntyi vuonna 2004 yli viisi prosenttia. Näkymät ovat myönteiset myös tämän vuoden osalta, sillä rakennustuotteiden menekki on ollut kasvussa vuoden alkukuukausina.
Rakennustuotteiden vienti kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia.

Tavanomaisen kausivaihtelun mukaisesti tuoteteollisuuden käyttöasteet kohoavat kesään mennessä, ja pysyvät korkeina aina syksyyn asti. Pulaa rakennustuotteista ei kuitenkaan pitäisi syntyä, sillä teollisuus pystyy nostamaan tuotantoa lyhyellä viiveellä. Pienrakentajien kannattaa tilata rakennustuotteet siitä huolimatta ajoissa.

Myös korjausrakentamisen määrä kasvaa tänä ja ensi vuonna kolme prosenttia. Korjausrakentamista kiihdyttää ikääntyvien asuinrakennusten korjaustarve ja teknisen laadun nostaminen nykytasolle.
Pienimuotoista remontointia kasvattaa kotitalouksien myönteinen talouskehitys ja kasvanut mielenkiinto asuntojen sisustamiseen ja kohentamiseen. Kotitaloudet muodostavatkin merkittävän osuuden korjaustoiminnasta.

Rakennusalalta poistuu työvoimaa lähivuosien aikana selvästi alalle hakeutuvia enemmän. Alalle tarvitaan 6.000 henkilöä vuosittain korvaamaan alalta poistuvat. Työvoimatarve korostuu erityisesti rakennustyömaiden työnjohtoportaassa.

Rakennusyritysten kansainvälinen toiminta kasvoi viime vuonna yli kahden miljardin euron. Yritysostojen seurauksena Pohjoismaiden osuus rakennusyritysten kohdealueena vahvistui. Merkittävin kohdemaa on Ruotsi, jonka osuus kansainvälisen toiminnan laskutuksesta on kolmannes. Venäjän osuus kokonaislaskutuksesta on enää 18 prosenttia.

Rakennustuotteiden viennin arvo kohoaa tänä vuonna 4,9 miljardiin euroon. Rakennustuoteteollisuuden kansainvälisen toiminnan arvo ylitti viime vuonna 7 miljardin euron rajan.

Lue lisää

Katso kaikki