Rakentamisen kasvu hidastuu – talonrakennusaloitukset loivaan laskuun

Rakennusteollisuus RT ry:n 22.4.2008 julkistaman suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen näkymät ovat edelleen myönteiset. Rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna 4 prosenttia, mutta talonrakentamisen aloitukset supistuvat 10 prosenttia. Talonrakennustöiden vähenemisen takia rakentamisen määrän kasvu hidastuu ensi vuonna 1,5 prosenttiin.
�?�Rakentamisen suhdannehuippu koettiin viime vuonna, jolloin rakentamisen määrä kasvoi peräti 7,5 prosenttia ja aloitukset 16 prosenttia. Talonrakennustöitä käynnistettiin silloin yli 50 miljoonaa kuutiometriä. Tänä vuonna rakentaminen jatkuu vilkkaana, vaikka kasvu hidastuu. Kasvun hidastuminen aiheutuu asuntoaloitusten supistumisesta ja siitä, että myös toimitilarakennusten käynnistyminen jonkin verran vähenee tänä vuonna. Kustannusten nousu jatkuu, sillä maailmanmarkkinahinnat kohoavat edelleen. Myös kohonneet palkkakustannukset siirtyvät tuotteiden hintoihin�?�, toteaa Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja, maxit Oy Ab:n toimitusjohtaja Magnus Holm.Infrarakentaminen lisääntyy, työllisyys pysyy hyvänä

Rakentamisen tämän vuoden kasvu perustuu edelleen vilkkaaseen liike-, toimisto- ja varastorakennusten aloitustoimintaan. Asuntotuotanto sen sijaan supistuu hieman viime vuodesta. Maa- ja vesirakentaminen jatkaa kasvuaan meneillään olevien suurhankkeiden ja hallituksen kehysriihessä päätettyjen uusien hankkeiden ansiosta. Julkinen palvelurakentaminen kasvanee hieman. Korjausrakentaminen jatkaa vakaata kasvuaan myös tänä vuonna. Rakentamisen työllisyys parani myös viime vuonna. Pulaa on edelleen paitsi ammattimiehistä myös työnjohdosta.

Vuonna 2008 aloitetaan yhteensä 45 miljoonaa kuutiometriä uusia talonrakennustöitä, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Vuonna 2009 käynnistyy hieman pienempi määrä rakennustöitä eli 41,5 miljoonaa kuutiometriä. Aloitukset pysyvät silti viimeisten kymmenen vuoden keskimääräisellä tasolla. Infrarakentaminen, joka viime vuonna lisääntyi peräti 6,3 prosenttia, kasvaa kuluvana vuonna 4 prosenttia.

Asuntoaloitukset supistuvat

Asuntoaloitusten määrän väheneminen jatkuu tänä vuonna. Vaikka asuntomarkkinat ovat edelleen vilkkaat, asuntojen kysyntää on hillinnyt korkojen nousu ja asunnonostajien lisääntynyt varovaisuus. Asuntoluottojen nostot ovat alkuvuonna kuitenkin jatkuneet viimevuotiseen tahtiin. Viime vuonna valmiiden myytävien asuntojen määrä kasvoi selvästi, mikä hillitsi suunniteltujen hankkeiden käyntiinlähtöä. RT:n oman kyselyn mukaan valmiita myymättömiä asuntoja oli liiton asuntotuottajilla vuodenvaiheessa 1 450 kappaletta.

Tänä vuonna aloitetaan 28 000 asunnon rakennustyöt, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Supistuminen kohdistuu etenkin pientaloihin. Asuinkerrostalohuoneistojen kysyntä ja tuotanto sen sijaan pysyy ennallaan. Valtioneuvoston asuntopoliittisen toimenpideohjelmaan sisältyvät asuntotuotannon tarjontaa lisäävät toimet eivät vielä tänä eivätkä ensi vuonnakaan vaikuta asuntotuotannon määriin. Mikäli kaupungit ja kunnat pystyvät järjestämään kohtuuhintaista tonttitarjontaa merkittävästi, valtion tukema tuotanto, ja siten koko asuntotuotanto, olisi ennustettua suurempaa.

Liikerakentaminen kasvussa – logistiikkakeskuksien perustaminen laajaa

Muu talonrakentaminen sen sijaan jatkaa kasvuaan tänä vuonna. Jo viime vuonna käynnistyi runsaasti uusia liike- ja toimisto- sekä teollisuus- ja varastorakennuksia. Tänä vuonna niiden uudisrakentaminen lisääntyy noin 8 prosenttia. Vireillä on edelleen monta liikerakennushanketta. Toimistotilojen aloitusten arvioidaan sen sijaan hieman supistuvan, sillä tarjonta lisääntyy tänä vuonna merkittävästi. Uuden tilan kysyntä pysyy kaikesta huolimatta vahvana.

Teollisuusrakentamista vauhdittaa teollisuuden pyrkimys laajentaa kapasiteettiaan Suomessa. Varastorakentaminen keskittyy uusien väylien varteen ja on edelleen vilkasta tänä vuonna. Vuosaaren sataman käyttöönotto on lisännyt jo muutaman vuotena logistiikkakeskusten rakentamista Etelä-Suomeen. Julkisten palvelurakennusten rakentaminen lisääntyy tänä vuonna erityisesti hoitoalan rakennusten osalta.

Kustannukset nousseet

Rakennuskustannusindeksin mukaan eri panosten kustannustason nousu kiihtyi vuositasolla 5,9 prosenttiin vuonna 2007, mutta vuoden aikainen hintojen nousu oli tämän vuoden maaliskuussa hidastunut 5,4 prosenttiin. Maarakennuskustannusten nousuvauhti on taas kiihtynyt viime kuukausina, ja helmikuussa vuosinousu oli 7,6 prosenttia. Päällystystöiden kustannukset, jotka vuosi sitten jopa halpenivat, nousivat 12-13 prosentin vauhtia alkuvuonna. Asuntojen vilkas kysyntä on nostanut vanhojen asuntojen hintoja. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kohosivat koko maassa keskimäärin 6,1 prosenttia vuonna 2007.

Rakennustuoteteollisuuden tilauskanta hyvä

Rakennustuoteteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna merkittävästi. Tilauskirjat ovat nyt ohentuneet normaalille tasolle. Tuotannon odotetaan kausivaihtelun myötä kääntyvän kasvuun kevään ja alkukesän kuluessa.

Työvoima täyskäytössä

Vuoden 2007 aikana rakennustoiminta työllisti keskimäärin 173 800 henkilöä eli 11 400 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritykset katsovat kuitenkin, että ammattitaitoisen työvoiman puute edelleen haittaa tuotantoa. Pulaa on paitsi ammattimiehistä myös työnjohdosta. Tänä vuonna arvioidaan työllisyyden edelleen paranevan rakentamisessa. Baltian maiden, ja erityisesti Viron, asuntomarkkinoiden hiljentyminen voi lisätä työvoiman tarjontaa näistä maista. Ulkomaalaisten osuus työvoimasta on arviolta 10 prosenttia. Alan koulutukseen hakeutuminen on vilkastunut ja ylittää selvästi aloituspaikkojen määrän.

Rakennusliikkeiden toiminnan arvo lisääntyi viime vuonna

Rakennusyritysten kansainvälinen toiminta kehittyi vuonna 2007 myönteisesti Venäjällä ja Baltiassa, mutta heikkeni Pohjoismaissa. Rakennusyritysten kansainvälisten toimintojen arvo oli RT:n seurannan mukaan 2,7 mrd. euroa vuonna 2007. Näkymät Pietarin-alueella ovat edelleen hyvät, vaikka asuntomarkkinat hieman notkahtivat viime vuoden lopussa. Alkuvuonna tilanne on kohentunut. Baltian maissa asuntotuotanto supistuu lähivuosina, mutta muu rakentaminen kasvaa vakaasti.

Lue lisää

Katso kaikki