Rakentamisen ja talotekniikkasektorin tunnelmat epävarmat

LVI-tukkumyynnin muutos vuosineljänneksittäin (Q2/2022).

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n (Talteka) toimialatiedotteen mukaan LVI-tukkumyynnissä vuoden 2022 toinen vuosikvartaali (Q2) oli 17,5 prosenttia parempi kuin edellisen vuoden vastaava ajanjakso, joka sekin oli myynnillisesti hyvä. Kumulatiivisesti nyt ollaan lähes 18 prosenttia edellisvuotta edellä. Hintojen nousu näkyy näissä luvuissa, mutta myös volyymikasvua on tapahtunut.

Vaikka tämä vuosi on ollut myös koko rakentamisen sektorilla vahvaa kasvun aikaa, povaavat ennusteet melko yksimielisesti laskusuuntaa loppu- ja ensivuodelle, kerrotaan Taltekan tiedotteessa. Toisaalta todetaan, että viime vuosina ovat ennusteet useasti olleet toteutunutta synkempiä ja rakentamisen suhdanteet ovat pysyneet hyvinä ja kasvuvauhdissa. Todennäköistä kuitenkin on, että vahva kasvu kääntyy nyt jonkinasteiseen laskuun.

Epävarmuus tuo mukanaan varovaisuutta, ja luottamusindeksit niin kuluttajilla kuin rakentamisessa ovatkin laskeneet selvästi. Esimerkiksi kuluttajien asunnonostoaikomukset ovat tulleet nopeasti ja jyrkästi alas tämän vuoden aikana. Laskeva lupakehitys heijastaa myös tätä luottamuksen heikentymistä.

Lähde: Rakennusteollisuus ry

Kokonaisuutena tästä vuodesta tullee kuitenkin talotekniikassa selvästi plusmerkkinen, vaikka hidastumista loppuvuonna tapahtuisikin, tiedotteessa sanotaan. Niin vahvasti on vuosi alkanut ja uudet sekä jo aiemmin käynnistyneet hankkeet kantavat vielä hyvin.

Asuntorakentaminen on ollut veturina pitkään, mutta nyt näyttäisi vetovastuuseen tulevan muutoksia. Rakennusteollisuus ry:n arvion mukaan asuntorakentaminen kääntyy miinukselle, mutta toimitilojen rakentamisen odotetaan piristyvän ja myös pysyvän kasvussa.

Korjausrakentaminen pysynee myös korkealla tasolla ja energiatehokkuuden sekä vihersiirtymän kannusteet tukevat tätä toimintaa. Taltekan mukaan positiivista on myös se, että raaka-aineiden hinnoissa on rauhoittumisen merkkejä ja komponenttien saatavuus on parantunut. Maailmantilanne on kuitenkin niin poikkeuksellinen ja jatkuvasti yllättävä, ettei selkeää ja kovin pitkälle ulottuvaa trendiä uskalla vetää. Ennustettavuus on tässäkin heikkoa. Omatoiminen asuntojen kunnostaminen näyttää laantuneen. Tätä selittää osaltaan koronarajoitteiden poistuminen ja esimerkiksi matkustelun lisääntyminen.

Taltekan mukaan näkymät ovat kaiken kaikkiaan vielä tämän vuoden osalta kohtuullisen hyvät, joskin epävarmat. Vaikka laskua loppu- tai ensi vuonna tulisikin, ollaan nykyisessä lähtötilanteessa kuitenkin hyvin korkealla tasolla.

Lue lisää

Katso kaikki