Rakentajien maine suomalaisten silmissä on mennyttä

Rakennusyhtiö Peab tutki: 92 prosenttia suomalaisista pitää kosteus- ja sisäilmaongelmia suurena yhteiskunnallisena ongelmana.

Rakennusyhtiö Peab tutki: 92 prosenttia suomalaisista pitää kosteus- ja sisäilmaongelmia suurena yhteiskunnallisena ongelmana.

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että rakentamisen hyvä maine on hävinnyt, kertoo rakennusyhtiö Peabin teettämä tuore tutkimus. Suurin rakentamiseen liittyvä huoli ovat kosteus- ja sisäilmaongelmat, joita pidetään sekä yhteiskunnallisena ongelmana että rakennusalan merkittävänä haasteena.

Peräti 92 prosenttia suomalaisista on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat suuri haaste yhteiskunnassamme. 88 prosenttia puolestaan sanoo, että rakennusalan suurimpia ongelmia on juuri kosteudenhallinta.

Tutkimuksen luvut ovat Taloustutkimus Oy:n rakennusyhtiö Peabille tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten mielikuvia ja käsityksiä rakentamisesta. Tutkimuksen otos on 1152 vastaajaa ja se edustaa koko Suomen väestöä.

”Luvut ovat todella pysäyttäviä. Alan mielikuva oli vieläkin huonompi, kuin mitä osasimme odottaa. On selvää, että nyt koko rakennusalan on aika toimia”, rakennusyhtiö Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto sanoo.

”Meidän on nyt kannettava vastuumme. Tehdään se nostamalla ammattiylpeys takaisin kunniaan.”

Tutkimuksen taustalla on Peabin käsitys, että ihmisillä on epäluottamusta rakentamisen laatuun liittyvissä asioissa. Tätä haluttiin alun perin selvittää, mutta lopputulos oli rakentajien kannalta tyrmäävän huono.

”Odotimmekin, että alan maine on huono, mutta se yllätti, kuinka huono alan maine todellisuudessa on. Asia on merkityksellinen meille kaikille, kun ottaa huomiioon, että kansallisvarallisuudestamme rakennusten osuus on 500 miljardia euroa.”

Mutta jos mielikuva on huono, on asialle tehtävä jotakin.

”Meidän on yhteistyössä parannettava toimintaamme niin, että sisäilmaongelmiin liittyvät huolet hälvenevät ja suomalaiset voivat luottaa alan toimijoihin. Kosteudenhallinnasta on pidettävä huolta koko rakennushankkeen ajan. Suunnitellaan hyvin ja rakennetaan niin kuin on suunniteltu ja sovittu”, Katajisto painottaa.

Home, suunnittelun ja rakentamisen huono laatu ja vastuun puuttuminen ovat syitä myös siihen, miksi 61 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että rakentamisen hyvä maine on hävinnyt. Muita syitä mielikuvan huononemiseen ovat muun muassa ammattiylpeyden katoaminen, kiire ja valvonnan puute.

Kunnon rakentaminen tarkoittaa suomalaisille ennen kaikkea huolellisuutta, hyvin suunniteltua ja kestäväksi rakennettua. Rakennuksia, jotka tehdään ammattitaidolla ja kestävät sukupolvelta toiselle.

”Positiivista on se, että suomalaiset pitävät rakennusalaa tärkeänä. Vastaajista 71 prosenttia sanoo, että rakentaminen on merkittävää Suomen kansantalouden kannalta”, Katajisto kertoo.

Peab panostaa kosteudenhallintaan

Tällä hetkellä Peabilla tehdään paljon työtä kosteudenhallinnan eteen. Yhtiö ottaa käyttöön ensi vuoden alusta alkaen kaikilla omaperusteisilla työmaillaan Kuivaketju10-toimintamallin.

”Peab on Ruotsissa suurin, ja Suomessa noin 10. suurin rakentaja. Me haluamme käynnistää keskustelun toimenpiteistä, joihin ryhdymme tilanteen korjaamiseksi ja miten me puutumme alan suurimpiin ongelmiin”, Katajisto sanoo.

Peab onkin jo aloittanut koko henkilöstönsä koulutuksen kosteudenhallintaan. Useammassa vaiheessa toteutettava koulutusohjelma on valmiina alkuvuodesta 2019.

”Haluamme haastaa koko rakennusalan kouluttautumaan kosteudenhallinnassa. Rakennusalalla on käytössä työturvallisuus- ja tulityökortit. Miksi meillä alalla toimivilla ei ole käytössä kosteudenhallintakorttia?”, Katajisto pohtii.

”Me Peabilla sitoudumme olemaan edelläkävijä kosteudenhallintakortin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Kosteudenhallintakortti voisi myös muokata alan toimijoiden asennetta sekä lisätä kaikkien perään kuuluttamaa ammattiylpeyttä.”

”Me Peabilla haluamme rakentaa kunnolla. Siksi meidän on parannettava osaamista ja lisättävä ymmärrystä kosteudenhallinnassa. Jotta saamme suomalaiset jälleen luottamaan meihin, kerromme kaikille avoimesti, miten rakennamme, miksi rakennamme näin ja ketkä rakentavat.” Katajisto sanoo.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kommentoi Peabin sitoumuksia toteamalla, että ”tekemistä vaille valmis.” Hän vertasi rakentamisen kuivaketjua elintarviketeollisuuden kylmäketjuun. Jos ketju katkeaa, on tuote pilalle.

”On helppo yhtyä perusarvioon, että tulokset ovat huonot. Yksi asia minkä poimin, on että hukatun maineen korjaaminen vie aikaa. Tuloksista onkin alan syytä katsoa peliin.”

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kommentoi rohkaisevasti ja asiallisesti rakennusyhtiö Peabin tavoitteita.

Lue lisää

Katso kaikki