Rakennustuotteita testautetaan tehostetusti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo tänä vuonna tehostetusti rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo tänä vuonna tehostetusti rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta. Markkinoilta poimitaan testattavaksi tuotteita rakentamisen kaikilta osa-alueilta.

Testeissä selvitetään, ovatko tuotteet standardien tai tuotehyväksyntälain mukaisia. Samalla päivitetään tilannekuvaa markkinoilla olevien rakennustuotteiden yleistilanteesta ja laadusta.

Tukes toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena. Se valvoo, että markkinoilla olevat rakennustuotteet sekä niihin liittyvät asiakirjat ja merkinnät ovat vaatimustenmukaisia. Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta vastaavat valmistaja sekä maahantuoja ja jakelija velvoitteidensa mukaisesti. Rakennustuotteiden käyttöä ja rakentamista valvoo rakennusvalvontaviranomainen.

”Tukes on käynnistänyt vuoden 2016 syksyllä ohjelman, jossa markkinoilta poimitaan laajasti rakennustuotteita testattavaksi. Tuotteet valitaan riskiperusteisesti. Testeillä halutaan varmistaa, että markkinoilla olevat tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Lisäksi testausohjelman kuluessa saadaan yleiskäsitys markkinoilla olevien rakennustuotteiden tilanteesta. Tietoa hyödynnetään kehitettäessä Tukesin markkinavalvontaa”, ryhmäpäällikkö Kurt Kokko Tukesista kertoo.

Testausohjelmassa tutkitaan tuotteita kaiken kaikkiaan 16 eri tuoteryhmästä, kaikilta rakentamisen osa-alueilta: kantavat rakenteet, julkisivut ja lämmöneristys, sisärakentaminen, lämmitys, LVI sekä maanrakentamisen tuotteet. Testausohjelma kestää vuoden 2017 loppuun asti ja sen tuloksista tiedotetaan niiden valmistuessa.

Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuudesta löytyy tietoa Tukesin verkkosivustolta.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki