Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntätoiminta päättyy ympäristöministeriössä

Ympäristöministeriössä tapahtuva rakennustuotteiden tyyppihyväksyntätoiminta päättyy 1.1.2009. Sen jälkeen Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) vastaa kokonaisuudessaan rakennustuotteiden tyyppihyväksynnästä.

Ympäristöministeriö ottaa tyyppihyväksyntää koskevia hakemuksia vastaan elokuun 2008 loppuun saakka.

Ympäristöministeriö valtuutti VTT:n tyyppihyväksyntälaitokseksi vuonna 2006. Tyyppihyväksyntätoimintaa on vaiheittain siirretty VTT:lle sitä mukaa kuin tuotekohtaiset tekniset hyväksyntäohjeet ovat valmistuneet ja ne on saatettu voimaan ministeriön asetuksina.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=270467&lan=fi&clan=fi

Lue lisää

Katso kaikki