Rakennustuotteiden saatavuus viimekesäistä parempi – pienrakentajan kannattaa kuitenkin tehdä tilauksensa ajoissa

”Tänä kesänä rakennustuotteista ei pitäisi syntyä suurta niukkuutta. Vaikka omakotitalotuotanto onkin vähän supistumassa, on kesä silti vilkasta rakentamisen aikaa, ja kertarakentajan kannattaa olla tilauksissaan ajoissa liikkeellä�?�, muistuttaa Rakennusteollisuus RT:n tuoteteollisuus-toimialan johtaja Risto Pesonen.

Kesä on rakennustuoteteollisuudelle aina vilkasta aikaa. Vaikka tehtaiden käyttöasteet nousevat ja pysyvät korkeina syksyyn saakka, on rakennustuotteista silti syntynyt joinain kesinä pulaa. �?�Tänä kesänä pulaa rakennustuotteista ei pitäisi syntyä, koska omakoti- ja rivitalotuotanto on edelleen hieman supistumassa. Tarvittaessa teollisuus myös pystyy nostamaan tuotantoaan lyhyelläkin viiveellä, ja valmiiden tuotteiden ja puolivalmisteiden tuontia lisäämällä voidaan kysyntähuippuja tasata�?�, Risto Pesonen kertoo.

Pientalotuotannossa käytettävien materiaalien kysyntä kuitenkin lisääntyy kesän aikana, minkä takia rakennustuotteiden saatavuus jonkin verran heikkenee tulevanakin kesänä. Toimitusajat ovat keskimäärin 6 viikkoa, pisimpään joutuu odottamaan puutuotteiden tilauksia. Rakennustuotteiden saatavuuden varmistamiseksi kertarakentajien kannattaakin myös tänä kesänä tilata tavarat riittävän ajoissa. Talonrakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna viimevuotisesta, mikä pitää materiaalien kysynnän vilkkaana koko vuoden. Tämä aiheuttaa melko pitkiä toimitusaikoja vielä ensi syksynäkin.

Rakennustuoteteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli huhtikuussa keskimäärin 85 prosenttia. Kesään mennessä yritykset arvioivat kapasiteetin käyttöasteen kohoavan 92 prosenttiin, eli hieman alemmalle tasolle kuin viime kesänä. Tällä hetkellä vilkkainta on rakennusmateriaali- ja betoniteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa kapasiteetin käyttöaste on jonkin verran matalampi, mutta se nousee kesällä tavanomaiseen tapaan täyskäytön tasolle. Kapasiteettia voidaan teollisuudessa nostaa keskimäärin 15 prosenttia lähinnä työvuoroja lisäämällä ja palkkaamalla lisätyövoimaa.

Eristeissä ei viime kesän ongelmia

Rakennustuotteiden toimitusajat olivat huhtikuussa keskimäärin 6 viikkoa. Ikkunoiden ja ovien toimitusajat ovat tällä hetkellä 5-7 viikkoa, mutta lyhenevät viikolla syksyyn mennessä. Eristeiden osalta ei pitäisi olla samaa niukkuutta kuin vielä viime kesänä. Valmisbetonia saa periaatteessa heti, samoin sekä kevytsora- että betoniharkkoja. Elementtien keskimääräinen toimitusaika on tänä vuonna lyhentynyt 7 viikkoon, kun se viime vuoden keväällä oli lähes kaksinkertainen. Elementtien toimitusajan ennakoidaan lyhenevän 5 viikkoon syksyyn mennessä, mutta runkoelementtien toimitusaika on tähän verrattuna kaksinkertainen. Tilauskanta on yhtä pitkä kuin vuosi sitten.
Rakennustuoteteollisuuden kapasiteetin käyttöasteen ennustetaan olevan keskimäärin 88 prosenttia syksyllä. Ikkunoiden ja ovien osalta kapasiteetti on vielä syksylläkin yli 90 prosenttia, mutta betoniteollisuudessa se alenee 84 prosenttiin. Perusmateriaaleissa käyttöaste pysyy keskimäärin 88 prosentissa.
Tiedot perustuvat Rakennusteollisuus RT:n huhtikuussa 2008 tuoteteollisuuden jäsenyrityksilleen tekemään tilauskanta- ja käyttöastekyselyyn.

Lue lisää

Katso kaikki