Rakennusteollisuus RT linjaa tiukasti energiatehokkuutta: tulevaisuuden rakennukset matalaenergia- tai passiivitaloja

Rakennusteollisuus RT ry on teettänyt energiatehokkuusselvityksen, jonka pohjalta se esittää merkittäviä muutoksia uudis- ja korjausrakentamiseen. Rakennusten energiatehokkuuden lisääminen edellyttää rakennusalalta uudenlaisia toimintamalleja, mutta lisäksi tarvitaan julkisen vallan toimenpiteitä. Koko rakennusteollisuus on nyt suurten haasteiden edessä.
�?�Tavoitteena on uudisrakentamisessa siirtyä rakentamaan pelkästään matala- ja passiivienergiataloja. Energiatehokkaan korjausrakentamisen käynnistämiseksi tarvitaan erilaisia veroihin pohjautuvia tukia sekä normiohjausta. Tämä tarkoittaa alalle uutta teknologiaa, uusia toimintamalleja ja liiketoimintaratkaisuja�?�, linjasi Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti tänään Helsingissä energiatehokkuuden parantamista käsittelevässä seminaarissa.

Vastapainoksi tulee julkisen vallan edistää energiatehokkaan korjausrakentamisen käynnistämistä erilaisilla veroihin pohjautuvilla tuilla, kuten kotitalousvähennyksen laajentamisella asunto-osakeyhtiöitäkin koskevaksi ja energiatehokasta korjausrakentamista tukevilla ALV-vähennyksillä, vaatii Pipatti. Korjausrakentamiseen pitää synnyttää uusia rahoitusmalleja. Uudisrakennuspuolella matalaenergiarakentaminen pyritään saamaan vallitsevaksi uudisrakennuksen muodoksi vuoteen 2015 ja passiivirakentaminen vuoteen 2020 mennessä.

�?�Liikenneväyliin ja toimivaan infrarakenteeseen tulee panostaa, ja kaavoituksen tulee ohjata yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista�?�, Pipatti jatkoi. Hänen mukaansa uudisrakentamisen määräyksiä ei saa kiristää kahden vuoden välein. Aikajänteen tulee olla viisi vuotta, koska rakennusteollisuus ei voi tehdä merkittäviä muutoksia suunnitelmiinsa ja tuotantomenetelmiinsä joka toinen vuosi.

�?�Suunnittelun pohjana pitää olla rakennuksen energiatehokkuuden kokonaisoptimointi, hyvin toimiva rakennus hyvälaatuisella sisäilmalla. Suunnittelua tulee laajentaa tarkastelemaan koko rakennuksen elinkaarta�?�, kertoi diplomi-insinööri Juha Luhanka Rakennusteollisuus RT:stä seminaarissa.
Ilmastohaasteeseen vastaaminen rakennusten energiatehokkuutta parantamalla edellyttää nyt nopeita toimia sekä rakennus-, valtio- että kuntasektorilta. Rakentajien tulee sopeutua nopeaan kehitykseen ja toimintatavan muutokseen. Sen lisäksi tarvitaan yhteiskunnan taloudellista tukea ja rakentamisen ohjausta, jotta tulevaisuudessa asutaan ja työskennellään energiatehokkaissa rakennuksissa.

Lue lisää

Katso kaikki