Rakennusten energiamuotokertoimet uudistuvat

Rakennusten energiamuotokertoimet uudistuvat vuodenvaihteessa.

Rakennusten energiamuotokertoimet uudistuvat vuodenvaihteessa.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla uudistetaan rakennusten energiamuotokertoimet. Asetus on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia.

Uudet energiamuotokertoimet astuvat voimaan 1.1.2018. Ne koskevat uusia rakennuksia, kun hankkeen lupahakemus jätetään 1.1.18 tai sen jälkeen.

Energiamuotokertoimet ohjaavat kohti energiatehokasta rakentamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Mitä suurempi kerroin on, sitä vähemmän kuluttavaksi rakennus tulee suunnitella.

Rakennuksissa 1.1.18 alkaen käytettävät energiamuotokertoimet:

· sähkö 1,20 (1,70)
· kaukolämpö 0,50 (0,70)
· kaukojäähdytys 0,28 (0,40)
· fossiiliset polttoaineet 1,00 (1,00)
· rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50 (0,50)

(suluissa 31.12.17 asti voimassa olevat)

”Uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta lämmityksessä pitää edistää. Siksi uusiutuvien polttoaineiden ja kaukolämmön kertoimet ovat alhaisimmat. Myös sähköntuotannossa päästötön tuotanto lisääntyy. Siksi sähkön kerrointa on ollut perusteltua alentaa”, painottaa asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Tänään annettu asetus on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia, johon kuuluu myös maankäyttö- ja rakennuslain 1.1.2017 voimaantullut muutos sekä kaksi ympäristöministeriön asetusta, jotka on tarkoitus antaa vuoden 2017 aikana. Asetus on myös osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa Suomessa.

 

Lue lisää

Katso kaikki