Rakennussuunnittelijoiden pätevyysvaatimuksiin ehdotetaan tarkennuksia

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen rakentamismääräyskokoelman osan A2 muuttamisesta. Muutosehdotukset koskevat muun muassa rakennussuunnittelijoiden pätevyyttä ja suunnittelutehtävien vaativuutta.
Ehdotuksessa tarkennetaan myös pääsuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden tehtäviä ja vastuita sekä heidän kelpoisuuttaan. Lausunnon ehdotuksesta voivat antaa muutkin kuin lausuntopyynnössä mainitut tahot. Lausuntoaika päättyy 21.10.2008.
Mm. kohtaan 3.2.2 on ehdolla lisäys:Vastaavan erityissuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen suunnittelijat hoitavat heille säädetyt tehtävänsä ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat hänen tehtäviensä kanssa kokonaisuuden, joka täyttää rakennushankkeen hyvälle suunnittelulle asetetut vaatimukset.

Kohdan 5.3.3 määräys kuuluu ehdotuksen mukaan:
Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys. Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Lisätietoa: http://www.ymparisto.fi

Lue lisää

Katso kaikki