Rakennusalalla koulutettujen tarve huutava lähivuosina – kiinteistöpalveluissa jo nyt

Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää 20 prosenttia koko Suomen työvoimasta – joka viidennen suomalaisen. Rakennusalan työntekijöistä 45 prosenttia ja isännöitsijöistä sekä kiinteistötyöntekijöistä jopa 53 prosenttia jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä. Nyt koulutukseen hakeutuvat valmistuvat työelämään 3-5 vuoden päästä, poistuman ollessa suurin.
Vetovoima ry on rakennus- ja kiinteistöpalvelualan viidentoista keskeisimmän liiton yhteistyöelin, jossa ollaan huolissaan alan koulutuksen suosiosta. Alan toimijoiden yhteisenä päämääränä onkin Vetovoima veturinaan houkutella alalle uusia tekijöitä.
Vaikka parhaillaan eletäänkin taantumaa, tulee sitä seuraamaan työvoimapula. Mitä voimakkaampi ja pidempi taantuma on, sitä suurempi on taantumaa seuraava työvoimapula. Siksi Vetovoima muistuttaa, että rakennusalalle nyt opiskelemaan hakeutuvilla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä valmistuttuaan.Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan toimijat kannustavat kouluttautumaan nyt

Työministeriön selvitysten mukaan rakennusala tulee olemaan yksi työvoiman poistumasta voimakkaimmin kärsivistä aloista. Kun otetaan huomioon suurien ikäluokkien eläkkeelle jäämisestä syntyvä poistuma ja pitkällä aikavälillä syntyvät uudet työpaikat, voidaan arvioida rakennusalalle syntyvän vuoteen 2020 mennessä yli 90 000 uutta työpaikkaa. Kiinteistöpalvelualalla puolestaan on pulaa koulutetuista työntekijöistä, elettiin sitten taantumaa tai nousukautta.

Nuorten kannattaakin hakeutua alalle, jolla on loistavat tulevaisuuden mahdollisuudet. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä useille eri ammattiryhmille ja jokaisessa niistä saa nauttia päivittäin omien kättensä jäljistä. Alalla tehdään tärkeää työtä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Hyvinvoinnin turvaamiseksi jatkossakin alalle tarvitaan rutkasti uusia moniosaajia.

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan valttina on myös, että työpaikat pysyvät kotimaassa. Suomalaiset talot ja tiet tehdään ja ylläpidetään Suomessa tulevaisuudessakin.

Vetovoimaan kuuluvat Rakennusteollisuus RT ry, Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus ry, Infra ry, Suomen maalarimestariliitto ry, Kattoliitto ry, Rakennusliitto ry, Kiinteistöpalvelut ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry, Toimihenkilöunioni TU ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Koneyrittäjien liitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry.

Lue lisää

Katso kaikki