Rakennuksen pinta-alan standardi uusittu

Standardisoimisliitto on julkaissut päivitetyn version rakennuksen pinta-alan laskemista käsittelevästä standardista SFS 5139. Standardiin on lisätty piirroksia joidenkin käsitteiden tulkintojen täsmentämiseksi. Standardin tekstin luettavuutta on parannettu. Käsitteet käyttöala ja asuintila on otettu uutena standardiin mukaan.
Standardi määrittelee huonealan, rakennusosa-alan, huoneistoalan, kerrostasoalan, bruttoalan ja käyttöalan.
Huoneistoala ja asuintila ovat tärkeitä käsitteitä mm. asuntoyhtiöissä ja asuntokaupassa. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on huoneiston pinta-alaksi määriteltävä huoneistoala. Huoneistoala on ala, jota rajaavat huoneiston sisällä olevien runkorakennusosien huoneiston puoleiset pinnat.
Asuntojen markkinoinnin yhteydessä taas asuntoja markkinoivan elinkeinonharjoittajan tulee ilmoittaa asuintila. Velvoite koskee niin osakeasuntojen kuin omakotitalojenkin markkinointia. Kerrostaloissa asuintila ja huoneistoala ovat saman sisältöisiä, mutta pientaloissa asuintila voi olla pienempi, kuin huoneistoala.
Laskemista varten mitat luetaan ja laskutoimitukset tehdään vähintään neljän merkitsevän numeron tarkkuudella. Mittoja ei tarvitse kuitenkaan lukea tarkemmin kuin 10 millimetrin tarkkuudella. Alat ilmoitetaan neliömetreinä kokonaislukuina. Alle sadan neliön alat ilmoitetaan puolen neliömetrin tarkkuudella. Alat lasketaan pohjapiirroksista.
Uusi käsite käyttöala sisältää myös rakennetut, ei-maavaraiset ulkotilat, kuten parvekkeet, luhtikäytävät, terassit ja kannet. Huoneala on rakennuksen tilan ala, jonka rajoina ovat tilaa ympäröivät seinät tai niiden ajateltu jatke. Kaappien ja muiden kiintokalusteiden ala lasketaan huonealaan. Bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Se lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen alojen summana. Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta siitä, ovat huoneet kylmiä vai lämpimiä.
Standardin opastavissa liitteissä on selostettu säädöksiä, jotka käsittelevät rakennuksen pinta-alan laskemista Suomessa. Standardin edellinen versio oli vuodelta 1985. Asunto-osakeyhtiölaki on edellyttänyt Suomessa vuoden 1992 alusta, että pinta-alat merkitään yhtiöjärjestykseen standardin SFS 5139 mukaan laskettuna.
Standardin on päivittänyt Rakennustuoteteollisuus RTT. Standardin teknisen sisällön päivittämisestä on vastannut suuressa määrin Rakennustietosäätiö. Standardin on julkaissut Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Lue lisää

Katso kaikki