Rakennettu ympäristö -ohjelma vastaa suhdannekäänteen haasteisiin

Tekesin hallitus päätti 21.11. kokouksessaan käynnistää Rakennettu ympäristö ohjelman. Ohjelma kohdistuu erityisesti korjaus- ja infrarakentamiseen. ”Yrityksillä on mahdollisuuksien paikka, nyt tehdään seuraavan nousukauden voittajia. Pitää olla rohkeutta katsoa tämän taantuman yli”, kannustaa Tekesin toimialajohtaja Reijo Kangas.

Vanhenevaa ja rapistuvaa kerrostalokantaa ylläpitävä korjausrakentaminen kuuluu ohjelman piiriin. ”Korjausrakentamista pitää kehittää asiakaslähtöisesti, energiatehokkuusasiat huomioiden”, kertoo Kangas.

Uuden ohjelman tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön toimivuutta ja laatua vastaamaan käyttäjien tarpeita – esimerkkinä vaikkapa ikääntyvä väestö. ”Käytännössä tämä voi tarkoittaa hankkeita, joissa parannetaan esteettömyyttä ja palveluiden saatavuutta sekä kehitetään elinympäristöä vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin”, kuvailee ohjelman päällikkö Kari Hiltunen. Yksi ohjelman keskeisiä tavoitteita on myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön parantaminen esimerkiksi hankinta- ja toimintamalleja kehittämällä.
Yrityksiä ohjelma kannustaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen. ”Rakennusten ja infrastruktuurin rakentamisessa, korjaamisessa ja ylläpidossa liikkuu valtavat summat rahaa. Kyse on kansallisomaisuudesta, ja näille markkinoille on tulossa mukaan myös ulkomaisia toimijoita. Suomalaisyritysten täytyy panostaa kehittämiseen säilyäkseen kilpailukykyisinä”, kertoo Hiltunen.
Ohjelma on käynnissä vuosina 2009-2014 ja sen budjetti on noin 80 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on noin puolet ja loput ohjelmaan osallistuvien organisaatioiden rahoitusta.
Valmisteilla on myös Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä (RYM-SHOK). Nyt käynnistetty ohjelma tukee SHOK:n valmistelua. ”Mikäli RYM-SHOK käynnistyy, Tekesin kiinteistöt ja rakentaminen alueen ohjelmat sopeutetaan SHOK:n toimintaan”, kertoo Kangas. Näitä ohjelmia ovat Kestävä yhdyskunta, Tila ja nyt käynnistynyt Rakennettu ympäristö.

Lue lisää

Katso kaikki